NFZ ZNOWU ZMIENIA ZASADY KONTRAKTOWANIA USŁUG MEDYCZNYCH

W tym roku znów pojawił się problem z kontraktowaniem usług medycznych. W związku z tym, że istnieje zagrożenie braku możliwości poprawnego przeprowadzenia konkursu ofert w zakresie leczenia jednego dnia, Pracodawcy RP apelują o przedłużenie umów obecnym świadczeniodawcom o kwartał. Wysłali w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W czwartek, 20 października, został skierowany do konsultacji społecznych kolejny projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia zmieniający zasady kontraktowania. Okazało się, że opublikowane już rozporządzenia wymagają poprawek. Taką sytuację mieliśmy np. w przypadku świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, kiedy to najpierw uniemożliwiano zawierania kontraktów lekarzom posiadającym tylko pierwszy stopień specjalizacji, a następnie zdecydowano się powrócić do poprzedniej sytuacji prawnej, kiedy to każdy lekarz specjalista może udzielać świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Podobna sytuacja dotyczy rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Po skierowaniu do konsultacji społecznych będącego podstawą do rozpoczęcia kontraktowania projektu zarządzenia NFZ okazało się, że Minister Zdrowia zmienia wymogi stawiane szpitalom jednodniowym. W związku z tym Prezes NFZ podpisał w czwartek zarządzenie, ale bez określenia wymogów dla trybu jednodniowego. Oznacza to, że Oddziały Wojewódzkie NFZ mogą rozpocząć kontraktowanie, ale nie ze szpitalami jednego dnia. Kontraktowanie w tym trybie  zostało odłożone na późniejszy termin do czasu opublikowania rozrządzenia w Dzienniku Ustaw. To jednak oznacza, że istnieje poważne zagrożenie, że nie uda się zdążyć w terminowym przeprowadzeniem konkursów. To z kolei może oznaczać, że pacjenci stracą dostęp do operacji wykonywanych w trybie jednego dnia.

Takie działanie jest niedopuszczalne – nie można zmieniać wymogów w listopadzie, jeśli mają one obowiązywać od stycznia. Poza tym leczenie w trybie jednego dnia w wielu przypadkach znacznie zmniejsza kolejki do świadczeń. Dlatego po pierwsze należy jak najszybciej przedłużyć umowy obecnym świadczeniodawcom o kolejny kwartał, a dopiero potem przeprowadzić konkurs. Po drugie wprowadzanie nowych wymogów musi wiązać się z odpowiedni długim okresem przejściowym, żeby każdy szpital miał możliwość dokonania niezbędnych inwestycji i dostosowania się do wymogów – uważają Pracodawcy RP.  

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to największa i najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *