ZWOLNIENIA CHOROBOWE KOSZTUJĄ PRACODAWCÓW PONAD 23 MLD ZŁ

Jak wynika z najnowszych analiz firmy Work Service, w 2010 r. zwolnienia chorobowe kosztowały polskie firmy i ZUS przeszło 23 mld 200 mln zł. Zdaniem Pracodawców RP skala zjawiska wskazuje na problem związany z nadużywaniem przez pracowników prawa do zwolnień lekarskich.

W ubiegłym roku pracownicy spędzili na chorobowym ponad 200 mln dni, a ich średnia absencja w pracy wynosiła ok. 12 dni. Koszty związane z nieobecnościami pracowników stanowiły 40 proc. wartości całego budżetu NFZ.

Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP przypomina, że za okres choroby pracownik pobiera 80 proc. wynagrodzenia. Nieobecnemu pracownikowi pracodawca wypłaca pensję przez pierwsze 33 dni choroby (za następne dni zwolnienia płaci ZUS), a ponadto musi pokryć koszty związane z koniecznością zastąpienia pracownika przebywającego na zwolnieniu. – Pracodawca traci więc podwójnie – mówi Wioletta Żukowska. Co więcej,  zdecydowaną większość tych obciążeń pracodawca ponosi sam, bowiem jedynie niecałe 2 proc. wszystkich zwolnień chorobowych przekracza 35 dni. Okres choroby nierzadko jest także wykorzystywany przez pracowników jako forma dodatkowego urlopu albo dorobienia. Dlatego też postulujemy skrócenie okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby do 14 dni, co pozwoliłoby zaoszczędzić przedsiębiorcom 2,5 mld zł mówi Żukowska.

Zdaniem autorów raportu poznanie powodów, dla których pracownicy masowo korzystają ze zwolnień lekarskich, umożliwi pracodawcom oszczędności nawet na poziomie 50 proc. – Naszym zdaniem konieczne jest również zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu kontroli, bowiem w przypadku przedsiębiorców takie uprawnienia są często prawem na papierze. Elektroniczny system kontroli proponowany przez ZUS może okazać się skutecznym rozwiązaniem, który ograniczy problem fikcyjnych zwolnień – mówi Żukowska.

 

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to największa i najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *