UWOLNIJ MIEJSCE PRACY OD DYMU TYTONIOWEGO Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz władzami samorządowymi realizuje od listopada 2010 roku projekt wspierający tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego .

Projekt ten ma na celu udzielanie pomocy władzom samorządowym oraz wszystkim właścicielom, zarządcom i dyrektorom instytucji i przedsiębiorstw  przy wdrożeniu nowelizacji ustawy antytytoniowej z dnia 15 listopada 2010r. Powyższa zmiana w prawie uwalnia od dymu tytoniowego wiele nowych miejsc, poprzez wprowadzenie znacznie bardziej kompleksowych zapisów dotyczących palenia w miejscach publicznych, w tym w zakładach pracy. W związku z tym, w ramach projektu opracowany został poradnik „Miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego”, który swoim honorowym patronatem objęło Ministerstwo Zdrowia. W poradniku znajdują się informację związane pozytywnymi efektami ekonomicznymi, zdrowotnymi i społecznymi wynikającymi z tworzenia miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowego.

UWOLNIJ MIEJSCE PRACY OD DYMU TYTONIOWEGO

Coraz więcej firm w trosce o zdrowie pracowników podejmuje działania antynikotynowe ukierunkowane na skuteczną pomoc w zerwaniu z nałogiem.

Pracodawcy dostrzegli, iż  palenie w miejscu pracy pociąga szereg negatywnych konsekwencji związanych z pogorszeniem stanu zdrowia pracowników, bezpieczeństwem oraz dyscypliną pracy takich jak:

·        zmniejszenie wydajności pracowników – opuszczenie stanowiska pracy na wypalenie papierosa to 10-15 min (5-6 papierosów dziennie to 1godz.-1,5 godz. dziennie, za którą płaci pracodawca)

·        zwiększona absencja chorobowa – pracownicy palący mają więcej nieobecności

w ciągu roku z powodu chorób niż osoby niepalące

·        stwarzanie zagrożenia pożarowego poprzez palenie w miejscach niedozwolonych

·        pogorszona atmosfera i konflikty na linii pracownicy palący – niepalący

Coraz więcej Firm dbających o zwiększenie efektywności i jakość miejsca pracy

dostrzega następujące korzyści:

·        poprawa wizerunku firmy  (koniec przerw na papierosa i tłumów palaczy przed biurem)

·        poprawa wydajności pracowników – palacz średnio w roku pracuje 21 dni mniej niż niepalący

·        większe zadowolenie i zaufanie pracowników

·        zdrowe biuro

·        zmniejszenie kosztów osłony zdrowotnej pracownika

·        łagodzenie konfliktu pomiędzy palącymi a niepalącymi pracownikami

·        zwiększona lojalność wobec pracodawcy

 

Oferujemy pracodawcom bezpłatną pomoc. Wierzymy, że współpraca z nami przyczyni się do poprawy wydajności oraz efektywności pracy w Państwa firmach, a także poprawy stanu zdrowia pracowników.

 Projekt wspiera Inicjatywa Bloomberga (w skład  której wchodzą: Campaign for Tobacco Free Kids, Światowa Organizacja Zdrowia, Centers for Disease Control and Prevention Foundation, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health oraz World Lung Foundation).

link do strony PTPZ, umożliwiający bezpośrednie pobranie poradnika „Miejsca Pracy Wolne od Dymu Tytoniowego” w pdf

http://ptpz.pl/images/stories/publikacje1/poradnik%20miejsca%20pracy%20wolne%20od%20dymu%20tytoniowego.pdf

 

Źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *