Senatorowie chcą wstrzymać komercjalizację ratownictwa medycznego

Konfederacja Pracodawców Polskich stanowczo sprzeciwia się krytyce komercjalizacji ratownictwa medycznego, zawartej w skierowanym do premiera, a podpisanym przez 32 senatorów PO i jednego senatora niezależnego oświadczeniu. Prezydent KPP Andrzej Malinowski wystosował w tej sprawie pismo do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

W liście do Premiera Donalda Tuska czytamy m.in. oświadczenie senatorów promuje szkodliwe przekonanie, że tylko znacjonalizowane pogotowie jest w stanie zapewnić pomoc medyczną na odpowiednio wysokim poziomie. Autorzy nie biorą pod uwagę ani jakości świadczonych usług, ani zdrowia pacjenta. Dogmat publicznego świadczeniodawcy zwycięża nad zdrowym rozsądkiem i zarazem interesem publicznym. Zdaniem Konfederacji sygnatariusze oświadczenia ulegli niedopuszczalnemu lobbingowi środowisk związanych z publicznym ratownictwem medycznym, które nie są w stanie sprostać wymaganiom konkursowym i dorównać poziomowi ofert prywatnych operatorów.

Zawarta w oświadczeniu propozycja nacjonalizacji burzy dorobek 20 lat demokratycznych przemian gospodarczych naszego kraju oraz podważa sens reform systemu opieki zdrowotnej. Publiczni operatorzy od czasu funkcjonowania konkurencji coraz częściej przegrywają konkursy na świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego, gdyż podmioty niepubliczne są efektywniejsze i za te same środki są w stanie zaoferować wyższą jakość usług.

Postulowany przez sygnatariuszy zakaz  uczestnictwa prywatnych operatorów ratownictwa medycznego w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego jest sprzeczny z ideą wolnego rynku usług  w ramach Unii Europejskiej, wolności gospodarczej oraz konkurencji na rynku usług medycznych, która sprzyja podnoszeniu jakości świadczeń zdrowotnych przy niższej cenie, co pozwala efektywniej wydatkować posiadane przez NFZ środki.

W obronie monopolu operatorów publicznych senatorowie RP używają nieprawdziwych argumentów mówiących, że po przejęciu usług przez podmiot niepubliczny pracownicy stracą posady. Przedstawiają również nieprawdziwą informację sugerując, że niepubliczna karetka ratunkowa będzie wozić pacjenta tam gdzie jest najbliżej a nie tam, gdzie chory otrzyma specjalistyczną pomoc. Nie ma dowodów, że argumenty senatorów mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, co tym samym zdaniem KPP podważa ich wiarygodność. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że jakość usług medycznych powinna być jedynym kryterium oceniającym świadczeniodawców w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego. Dyskryminowanie podmiotów niepublicznych jest niezgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej i nie może mieć miejsca w Polsce.

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających blisko 3 mln pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy KPP, powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). KPP powołało również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *