Sejmowa Komisja Zdrowia zgadza się na kompromis w sprawie zakazu palenia

We wtorek sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie zmiany ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Komisja rekomendowała kompromis ukształtowany na forum Senatu, co – zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich – jest rozsądnym rozwiązaniem.

W myśl rekomendowanej ustawy, każdy lokal gastronomiczny będzie miał możliwość utworzenia palarni, czyli wyodrębnionego konstrukcyjnie, oznaczonego oraz wyposażonego w odpowiednie systemy wentylacji pomieszczenia służącego wyłącznie do palenia. Większe lokale, tzn. posiadające co najmniej dwa pomieszczenia, będą miały prawo wyłączyć z zakazu palenia jedno z nich.

Posłowie poparli również poprawkę Senatu mówiącą o zakazie tworzenia palarni na terenie szpitali oraz jednostek organizacyjnych systemu oświaty. – Zaproponowane rozwiązanie jest rozsądnym kompromisem, gdyż wszystkie lokale po spełnieniu odpowiednich wymagań będą mogły utworzyć palarnie. Nadal jednak uważam, że ustawa w kształcie przyjętym przez Sejm była lepszym i bardziej czytelnym rozwiązaniem, ponadto sprawdzonym i z powodzeniem funkcjonującym np. w Hiszpanii – mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Grzegorz Byszewski.

Posłowie poparli także senacką poprawkę definicji wyrobów tytoniowych. Zgodnie z uchwałą, będą nią objęte także elektroniczne inhalatory nikotyny i inne wyroby o podobnym działaniu zawierające tytoń lub jego składniki, w szczególności nikotynę, z wyłączaniem zawierających nikotynę produktów leczniczych. Zapis ten oznacza, że produkty te co do zakazów palenia, reklamy, ograniczenia sprzedaży będą podlegały tym samy regulacją jak papierosy, czyli nie będą mogły być używane m.in. w pomieszczeniach objętych zakazem palenia. – To rozsądne, choć niewystarczające rozwiązanie. Produkt ten powinien być bowiem albo objęty jednolitym opodatkowaniem – jak papierosy, albo podlegać takim regulacjom jak lekarstwa – produkty do kuracji antynikotynowej. Pozostawienie e-papierosów bez żadnych regulacji, w związku z brakiem wystarczających badań opisujących konsekwencje i bezpieczeństwo używania tych produktów może spowodować istotne szkody dla zdrowia osób je używających – mówi Grzegorz Byszewski.

Posłowie nie rekomendowali zapisu proponującego skrócenie vacatio legis do 12 miesięcy dla zapisów wprowadzających kolorowe znaki ostrzegawcze na opakowania wyrobów tytoniowych. – Powinno się wyważyć interes producentów wyrobów tytoniowych i producentów opakowań i przyjąć takie rozwiązanie, które umożliwi wyprzedanie już wyprodukowanych opakowań, przez co nie narazi firm na stratę związaną z koniecznością niszczenia nowych, nieprzydatnych już opakowań – komentuje Byszewski, i dodaje: – Dobrze się stało, że bardzo pierwotne, rygorystyczne podejście Sejmu udało się w sposób rozsądny złagodzić. Mamy nadzieję, że posłowie na posiedzeniu plenarnym przychylą się do rekomendacji sejmowej Komisji Zdrowia.

 

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających przeszło 2,5 mln pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy KPP, powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). KPP powołało również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *