W których szpitalach będą leczeni kibice w trakcie Turnieju w Polsce?

 

Na niecałe półtora roku przed Turniejem znamy już pełną listę tzw. szpitali referencyjnych, czyli placówek dedykowanych do zabezpieczenia medycznego w 4 Miastach – Gospodarzach Euro 2012 w Polsce. Lista obejmuje szpitale stanowiące zaplecze medyczne dla stadionów, stref kibica, reprezentacji piłkarskich oraz tzw. UEFA Family, czyli przedstawicieli i gości UEFA.

Szpitale referencyjne są pełnoprofilowymi szpitalami, dysponującymi oddziałem ratunkowym, chorób wewnętrznych oraz chirurgicznym wraz z chirurgią urazową. Głównym kryterium przy tworzeniu listy tego typu placówek było ich położenie w pobliżu tzw. Miejsc Oficjalnych Turnieju, czyli stadionów, stref kibica oraz zakwaterowania UEFA Family, gwarantujące możliwie najkrótszy czas przewozu pacjenta do szpitala. W każdym z 4 Miast – Gospodarzy konkretne placówki zostały przypisane poszczególnym miejscom przebywania kibicom.

Pierwszą kategorię miejsc, dla których zabezpieczenie medyczne będą stanowić szpitale referencyjne stanowią stadiony wykorzystywane w trakcie Euro 2012. Szpitalem referencyjnym dla Stadionu Narodowego w Warszawie będzie Wojewódzki Szpital Bródnowski, dla stadionu w Poznaniu Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., w przypadku obiektu we Wrocławiu będzie to Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, a dla stadionu w Gdańsku będzie to Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta. 

Szpitale referencyjne zostały również wyznaczone dla stref kibica, czyli miejsc publicznego oglądania meczów, organizowanych w porozumieniu z UEFA, w Miastach – Gospodarzach. Dla strefy kibica w Warszawie wyznaczone zostały Szpital Czerniakowski oraz Szpital Wolski, w Poznaniu jest to ZOZ Poznań-Jeżyce, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia
i 111 Szpital Wojskowy, w Gdańsku Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oraz Pomorskie Centrum Traumatologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, natomiast we Wrocławiu zaplecze medyczne dla strefy kibica zapewniać będzie Akademicki Szpital Kliniczny.

Listę szpitali referencyjnych zamykają placówki, które będą zapewniały opiekę medyczną dla reprezentacji piłkarskich oraz UEFA Family. W Warszawie do tego celu został wyznaczony Centralny Szpital Kliniczny MSWiA i Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, w Gdańsku ZOZ MSWiA Gdańsk, w Poznaniu ZOZ MSWiA im. Prof. L. Bierkowskiego, a we Wrocławiu 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką.

Wyznaczone szpitale referencyjne będą stanowiły trzon lecznictwa zamkniętego w trakcie Euro 2012.

Do placówek tych będą trafiać wyłącznie chorzy wymagający diagnostyki lub leczenia w warunkach szpitalnych, a nie wszyscy potrzebujący pomocy medycznej lub konsultacji lekarza – wyjaśnia dr Elżbieta Lipska, Koordynator Krajowy ds. Opieki Medycznej i Ratownictwa, spółka PL.2012. – W trakcie Euro 2012 podstawowa pomoc medyczna będzie udzielana kibicom i turystom bezpośrednio w miejscach, w których będą się oni znajdowali, czyli na stadionach i w strefach kibiców. Zostaną tam zorganizowane specjalne punkty pierwszej pomocy, dodatkowo na miejscu będą pracowali lekarze stadionowi, zespoły ratownictwa medycznego oraz piesze patrole ratowników medycznych.      

 

Lista szpitali referencyjnych może ulec zmianom – stan na dzień 03.03.2011

 

Kibice i turyści w trakcie Euro 2012 będą mogli również korzystać z podstawowej opieki medycznej w specjalnie do tego celu wyselekcjonowanych  przychodniach lekarskich. W placówkach tych wyznaczone zostaną „gabinety Euro”.

Szpitale referencyjne, czyli placówki dedykowane do obsługi medycznej w trakcie Euro 2012, są jednym z 7 obszarów przygotowań Polski w zakresie opieki medycznej. Oprócz tego przygotowania prowadzone są w zakresie zabezpieczenia medycznego stadionów, lotnisk i stref kibica, ratownictwa medycznego, podstawowej opieki medycznej (przychodni lekarskich), bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, zdarzeń masowych oraz informacji medycznej dla kibiców. Odpowiednie przygotowanie oraz organizacja systemu opieki medycznej i ratownictwa podczas UEFA EURO 2012 w Polsce będzie miało nie tylko kluczowy wpływ na bezpieczeństwo medyczne i komfort wszystkich uczestników i kibiców Turnieju, ale również na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej.

źródło: PR

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *