Prywatne lecznice powinny mieć możliwość szerokiego informowania o swoich usługach

Pracodawcy RP z dużym niepokojem obserwują inicjatywę Naczelnej Izby Lekarskiej zmierzającą do narzucenia Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej zasad dotyczących podawania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej działalności, które obowiązują prywatne gabinety lekarskie.

Zasady te ograniczają działalność informacyjną prywatnych lecznic, określając m.in. formę i sposób komunikacji. Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z 25 kwietnia 1998 r. lekarz prowadzący praktykę może informować o udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyłącznie poprzez:

a/ nie więcej niż dwie stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i ewentualnie dodatkowo nie więcej niż dwie tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki;  
b/ ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług lekarskich, informacje w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich;
c/ informację elektroniczną (internet, specjalne telefony informacyjne).

Uchwała ogranicza również wielkość i kształt tablic ogłoszeniowych do prostokątów o wymiarach nie przekraczających 40 cm na 60 cm. Oprócz tego, Okręgowa Rada Lekarska może określić szczegółowy wzór tablicy ogłoszeniowej. Zgodnie z Uchwałą, informacja nie może nosić cech reklamy, a w szczególności zawierać m.in. określenia cen i sposobu płatności.

Zdaniem Pracodawców RP postanowienia Uchwały NRL z 1998r. rozmijają się z dynamicznym rozwojem rynku prywatnej opieki medycznej, który nastąpił w ostatnich 12 latach. Dlatego rozszerzenie ich na NZOZ byłoby błędem. Takie regulacje prowadziłyby do istotnego ograniczenia dostępu do informacji milionom osób korzystającym z prywatnej opieki medycznej.

– Dostęp do pełnej informacji o usługach medycznych jest prawem pacjenta. Dlatego proponujemy środowiskom lekarskim podjęcie wspólnych starań w celu ustanowienia równości wszystkich podmiotów świadczących usługi medyczne w zakresie informowania o prowadzonej działalności – mówią eksperci Pracodawców RP. Chodzi tu przede wszystkim  o liberalizację przepisów ograniczających dotychczas możliwości informowania lekarzy o swojej działalności i dostosowaniem się kierunków, jakie wyznacza w tym obszarze kierowany właśnie do Sejmu rządowy projekt ustawy o działalności leczniczej.

***
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). Pracodawcy RP powołali również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

—————————————

Sprawdź kliniki na www.ekliniki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *