FUNDACJA BRISTOL-MYERS SQUIBB PRZYZNAŁA PIĘĆ NOWYCH GRANTÓW

Fundacja Bristol-Myers Squibb przyznała pięć nowych grantów

na realizację programów z Zakresu PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO w Europie ŚRODKOWej I WSCHODNIEJ

W trakcie Sympozjum Bridging Cancer Care organizowanego podczas Międzynarodowej Konferencji Pielęgniarstwa Onkologicznego w Pradze poruszone zostaną zagadnienia z zakresu przełamywania barier i podnoszenia poziomu praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

 

(NOWY JORK, 11. września 2012 r.) – Uznając rosnącą rolę pielęgniarek w poprawie stanu zdrowia pacjentów z chorobami nowotworowymi, Fundacja Bristol-Myers Squibb ogłosiła dziś pięć nowych dwuletnich grantów na łączną kwotę prawie 750.000 dolarów. Granty te mają służyć podnoszeniu umiejętności w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego, ogólnej opieki pielęgniarskiej oraz zdrowia publicznego w Czechach, Polsce, Rumunii i Rosji.

Choroby nowotworowe są drugą pod względem częstotliwości przyczyną śmierci w Europie. Jednak według danych Unii Europejskiej (Eurostat 2011) wskaźniki umieralności w odniesieniu do większości rodzajów nowotworów są wyższe w Europie Środkowej i Wschodniej niż w Europie Zachodniej. Niski poziom ogólnej wiedzy na temat chorób nowotworowych w społeczeństwie, brak programów profilaktycznych i badań przesiewowych, a także ograniczone zasoby służby zdrowia w regionie są czynnikami przyczyniającymi się do utrzymywania się tych różnic.

Od pięciu lat w ramach inicjatywy Bridging Cancer Care fundacja współpracuje z ponad 20 organizacjami z Europy Środkowej i Wschodniej w niesieniu pomocy chorym onkologicznie poprzez zaspokajanie różnych ich potrzeb, obejmujących wsparcie psychologiczne, informacje na temat choroby i opiekę paliatywną. Fundacja dba również o koordynację opieki i rozwój kompetencji pielęgniarek.

„Pielęgniarki mają jedyną w swoim rodzaju możliwość podnoszenia poziomu opieki nad pacjentem, wpływania na wyniki leczenia i poprawiania jakości życia chorych onkologicznie oraz ich rodzin lub opiekunów” – powiedział John Damonti, prezes Fundacji Bristol-Myers Squibb. –„Poprzez budowanie opartych na zaufaniu relacji z pacjentami, innymi pracownikami służby zdrowia i dostawcami usług wspierających świadczonych w ramach społeczności, pielęgniarki mogą zapewnić chorym na raka kompleksową i pełną zrozumienia opiekę, której pacjenci potrzebują i na którą zasługują”.

Symbolem wysiłków fundacji, zmierzających do podniesienia poziomu pielęgniarstwa onkologicznego, jest coroczne spotkanie beneficjentów inicjatywy Bridging Cancer Care, które w tym roku zbiega się z Międzynarodową Konferencją Pielęgniarstwa Onkologicznego w Pradze. Beneficjenci grantów przyznawanych przez fundację oraz jej partnerzy z Europy i Stanów Zjednoczonych zorganizowali spotkanie, by podzielić się swymi doświadczeniami i wziąć udział w sesjach edukacyjnych prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie zdrowia i rzeczników pacjentów ze Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych (International Society of Nurses in Cancer Care), Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Onkologicznych (European Oncology Nursing Society), brazylijskiego Krajowego Instytutu Onkologicznego (Instituto Nacional de Câncer) oraz innych organizacji z całego świata. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest współsponsorem spotkania beneficjentów inicjatywy Bridging Cancer Care.

W ramach inicjatywy Bridging Cancer Care na Międzynarodowej Konferencji Pielęgniarstwa Onkologicznego odbyło się również sympozjum pod tytułem „Nowe modele podnoszenia poziomu praktyki pielęgniarstwa środowiskowego oraz jego status na wszystkich etapach leczenia nowotworów w Europie Środkowej i Wschodniej”. Na sympozjum rozmawiano o innowacyjnych projektach, które przełamują bariery i angażują pielęgniarki we wszystkie aspekty opieki nad chorymi na różnych etapach przebiegu choroby – od promocji zdrowia i profilaktyki, badań przesiewowych, wczesnego wykrywania i przeżywalności, po opiekę paliatywną i hospicyjną.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych fundacja ogłosiła, że następujące pięć organizacji otrzyma granty w ramach inicjatywy Bridging Cancer Care:

  • Triedinstvo otrzyma 143.953 dolarów na ustanowienie ośrodków zdrowia w rosyjskim mieście Siewierodwińsk, gdzie pielęgniarki będą uczyć pacjentów, jak żyć z chorobą nowotworową. Rodziny pacjentów dowiedzą się, jak dbać o swoich bliskich w trakcie leczenia. Pielęgniarki będą również prowadzić szkolenia z zakresu badań przesiewowych, profilaktyki i ogólnej praktyki pielęgniarskiej dla pielęgniarek, które pracują w szpitalach i przychodniach. Pielęgniarki, prowadzące szkolenia, będą także koordynować grupy wsparcia pacjentów oraz promować badania przesiewowe i wiedzę na temat nowotworów w społeczeństwie.
  • Organizacja Hospicja Nadziei otrzyma 150.002 dolarów na opracowanie i rozwój pilotażowego programu „Pielęgniarki z kluczowymi specjalizacjami” w Bukareszcie, aby zapewnić dzieciom i młodzieży w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej skoordynowaną i całościową opiekę, która obejmuje wsparcie psychologiczne, duchowe i społeczne. Pielęgniarki z tą specjalizacją, posiadające doświadczenie w onkologii lub opiece paliatywnej i wspierane przez pediatrę, będą pomagały zaspokajać medyczne i psychospołeczne potrzeby dzieci i młodzieży chorych na nowotwory oraz ich rodzin, a także opracowywać i realizować kompleksowe plany opieki.
  • Rosyjskie Stowarzyszenie Pielęgniarek otrzyma 149.946 dolarów na poprawę bezpieczeństwa i poziomu opieki nad chorymi na nowotwory, poddawanymi chemioterapii w różnych placówkach na terenie Rosji. Rosyjskie stowarzyszenie opracuje wraz z Towarzystwem Pielęgniarstwa Onkologicznego ze Stanów Zjednoczonych program nauczania dla pielęgniarek, przeszkoli 60 instruktorów pielęgniarek onkologicznych, którzy z kolei przeszkolą 1200 pielęgniarek z regionalnych szpitali i placówek, świadczących opiekę w domach pacjentów, a także wdroży projekty poprawy jakości w celu oceny praktyk pielęgniarskich i zadba o utrzymanie poprawy poziomu interwencji pielęgniarskich i ich wpływu na stan zdrowia pacjentów.
  • Hospicjum Casa Sperantei otrzyma 149.440 dolarów na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opieki paliatywnej dla zaniedbanych chorych z wiejskich obszarów Rumunii. Krajowe badanie przeprowadzone w 2007 r. wykazało, że członkowie rodzin lub krewni opiekujący się osobami z zaawansowanymi nowotworami często nie otrzymują specjalistycznej pomocy, której potrzebują. Projekt ten będzie skupiać się na zwiększaniu świadomości na temat opieki paliatywnej oraz wiedzy i umiejętności w tym zakresie wśród pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Celem będzie również wspieranie akademickich nauczycieli pielęgniarstwa, usługodawców i innych osób w staniu się rzecznikami pielęgniarstwa paliatywnego.
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych otrzyma 150.000 dolarów na pilotaż programu e‑learningowego pod nazwą „Europa Wschodnia pomaga palaczom rzucić palenie” oraz sprawdzenie możliwości wykorzystania programu i powiązanego z nim zestawu narzędzi do szkolenia pielęgniarek w Republice Czeskiej i Polsce, aby bardziej efektywnie wspierały osoby dorosłe, które chcą rzucić palenie.

 

O Fundacji Bristol-Myers Squibb

Misją Fundacji Bristol-Myers Squibb jest pomoc w wyrównywaniu szans w zakresie ochrony zdrowia poprzez zwiększanie możliwości i umiejętności pracowników lokalnych systemów opieki zdrowotnej, realizację regionalnych programów społeczno-zdrowotnych, a także mobilizowanie społeczności do podjęcia walki z dręczącymi je problemami zdrowotnymi.

Więcej informacji na temat Fundacji Bristol-Myers Squibb znajduje się na stronie www.bms.com/foundation.

 

PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *