Legionella to rodzaj bakterii, które są naturalnie obecne w środowisku wodnym, takim jak rzeki, jeziora i sztuczne zbiorniki wodne. Jednakże, mogą one stać się problemem, gdy zaczynają rozmnażać się w dużych ilościach w systemach wodnych, takich jak sieci wodociągowe, wieże chłodnicze, baseny, jacuzzi i systemy klimatyzacyjne. W takich warunkach, bakterie te mogą powodować poważne choroby, takie jak legioneloza, która obejmuje łagodną formę zwaną gorączką Pontiac i cięższą formę, zwaną chorobą Legionistów.

Istnieje ponad 50 gatunków Legionelli, ale najbardziej znany i najczęściej powodujący choroby u ludzi jest Legionella pneumophila.

Jakie są objawy zakażenia Legionellą?

Objawy zakażenia Legionellą mogą być różne w zależności od tego, czy osoba ma gorączkę Pontiac czy chorobę Legionistów. Gorączka Pontiac to łagodna forma zakażenia, która objawia się grypopodobnymi objawami, takimi jak ból mięśni, ból głowy, gorączka i dreszcze. Zazwyczaj objawy te pojawiają się w ciągu 1-2 dni po ekspozycji na bakterie i zazwyczaj ustępują samoistnie w ciągu kilku dni.

Choroba Legionistów to cięższa forma zakażenia, która objawia się wysoką gorączką, dreszczami, kaszlem, bólem mięśni i głowy, oraz w niektórych przypadkach, biegunką i wymiotami. Objawy te pojawiają się zazwyczaj w ciągu 2-10 dni po ekspozycji na bakterie i mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie płuc i niewydolność narządów.

Jak dochodzi do zakażenia Legionellą?

Zakażenie Legionellą najczęściej zachodzi przez wdychanie drobnych kropelek wody (aerozoli) zawierających bakterie. To może się zdarzyć, gdy osoba jest narażona na aerozole wytwarzane przez systemy wodne, takie jak prysznice, jacuzzi, wieże chłodnicze i systemy klimatyzacyjne. Bakterie te mogą również przenikać do organizmu przez aspirację (dostanie się płynu do dróg oddechowych), co może się zdarzyć, gdy osoba ma problem z połykaniem.

Jak zapobiegać zakażeniu Legionellą?

Zapobieganie zakażeniu Legionellą polega głównie na kontrolowaniu wzrostu bakterii w systemach wodnych. Oto kilka kluczowych kroków, które można podjąć, aby zapobiec wzrostowi Legionelli:

 1. Regularne czyszczenie i dezynfekcja: Systemy wodne, w tym wieże chłodnicze, baseny i jacuzzi, powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane.
 2. Kontrola temperatury: Bakterie Legionella rozmnażają się najlepiej w temperaturze wody między 20°C a 50°C. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać temperaturę wody poniżej 20°C lub powyżej 50°C, jeśli to możliwe.
 3. Użycie biocydów: Do dezynfekcji wody można używać biocydów, takich jak chlor.
 4. Regularne badania wody: Woda w systemach powinna być regularnie badana na obecność bakterii Legionella, aby monitorować skuteczność działań zapobiegawczych.

Legionella to rodzaj bakterii, które mogą powodować poważne choroby, takie jak gorączka Pontiac i choroba Legionistów. Zakażenie Legionellą najczęściej zachodzi przez wdychanie drobnych kropelek wody zawierających bakterie. Dlatego ważne jest, aby kontrolować wzrost bakterii w systemach wodnych, poprzez regularne czyszczenie i dezynfekcję, utrzymanie odpowiedniej temperatury wody, używanie biocydów i regularne badania wody. Dzięki tym krokom można znacznie zmniejszyć ryzyko zakażenia Legionellą i zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne ludzi.

Kilka faktów i ciekawostek na temat Legionelli:

 1. Nazwa: Nazwa „Legionella” pochodzi od American Legion, organizacji weteranów wojskowych w Stanach Zjednoczonych. Bakteria ta została po raz pierwszy zidentyfikowana po tym, jak wielu uczestników konwencji American Legion w 1976 roku zachorowało na tajemniczą chorobę, która później została nazwana chorobą Legionistów.
 2. Występowanie: Mimo że Legionella jest naturalnie obecna w środowisku wodnym, większość przypadków zakażenia Legionellą jest związana z systemami wodnymi stworzonymi przez człowieka, takimi jak wieże chłodnicze, systemy klimatyzacyjne i prysznice.
 3. Odporność na temperaturę: Bakterie Legionella są odporne na niskie temperatury i mogą przetrwać w temperaturze bliskiej 0°C. Jednakże, są wrażliwe na wysokie temperatury i giną w temperaturze powyżej 60°C.
 4. Odporność na chlor: Legionella jest bardziej odporna na chlor niż inne bakterie, co sprawia, że trudniej jest ją wyeliminować z systemów wodnych za pomocą standardowych metod dezynfekcji.
 5. Zakażenia w szpitalach: Szpitale są często miejscem, gdzie dochodzi do zakażeń Legionellą, ze względu na obecność wielu systemów wodnych, takich jak prysznice, klimatyzatory i urządzenia medyczne, które mogą wytwarzać aerozole.
 6. Ryzyko dla osób starszych: Osoby starsze i osoby z osłabionym układem immunologicznym są bardziej narażone na zakażenie Legionellą i rozwinięcie cięższych objawów choroby.
 7. Przypadki na świecie: Chociaż przypadki zakażenia Legionellą są zgłaszane na całym świecie, większość przypadków choroby Legionistów zgłaszanych jest w Europie i Ameryce Północnej.
 8. Przenoszenie: Legionella nie jest przenoszona z osoby na osobę. Zakażenie zachodzi przez wdychanie aerozoli zawierających bakterie.
 9. Leczenie: Choroba Legionistów jest traktowana antybiotykami. Wczesne rozpoczęcie leczenia znacznie zwiększa szanse na powodzenie.
 10. Zapobieganie: Jednym z kluczowych sposobów zapobiegania zakażeniu Legionellą jest regularne czyszczenie i dezynfekcja systemów wodnych, aby kontrolować wzrost bakterii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *