Ubezpieczenia dla zawodów medycznych wciąż gorącym tematem

Obowiązująca od nowego roku Ustawa o działalności leczniczej istotnie zmienia sytuację przedstawicieli branży medycznej w zakresie ubezpieczeń OC. Zmiany w ustawodawstwie nieustannie wzbudzają wiele emocji wśród przedstawicieli zawodów medycznych. Jak w praktyce prezentują się nowe przepisy? Co w obecnej sytuacji powinny zaproponować branży medycznej firmy ubezpieczeniowe?

Ustawodawca nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital – obowiązek zawarcia ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Z nowych przepisów wynika jasno, że podmiotami wykonującymi działalność leczniczą są przedsiębiorcy, czyli dotychczasowe ZOZy, szpitale oraz lekarze lub pielęgniarki posiadający zarejestrowaną praktykę lekarską lub pielęgniarską. Również pozostałe zawody medyczne (ratownicy, rehabilitanci itp.), które nie mają statusu podmiotu leczniczego, a wykonują działalność leczniczą, zostają objęte nowym obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC Świadczeniodawcy. Zmianie ulegają też minimalne sumy gwarancyjne dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz innych podmiotów prowadzących działalność medyczną.

Wysokość sum gwarancyjnych nowych ubezpieczeń OC kształtuje się zgodnie z załączoną tabelą:

Podmiot

Suma Gwarancyjna na jedno
zdarzenie

Suma Gwarancyjna  na wszystkie zdarzenia

Podmiot leczniczy (bez szpitali)

75.000 EUR

350.000 EUR

Szpital

100.000 EUR

500.000 EUR

Lekarz (praktyka zawodowa)

75.000 EUR

350.000 EUR

Pielęgniarka (praktyka zawodowa)

30.000 EUR

150.000 EUR

Pozostałe zawody medyczne

30 000 EUR

150 000 EUR

Podmiot zaopatrujący w środki medyczne

 10 000 EUR

50 000 EUR

Nowa rzeczywistość prawna skłania do przemyślenia posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany mają ułatwić pacjentom dochodzenie roszczeń. Może się jednak zdarzyć, że nawet obecnie obowiązujące sumy gwarancyjne nie wystarczą na pokrycie szkody lub wypłatę zadośćuczynienia. Wtedy lekarz jest zmuszony pokryć brakującą sumę z własnej kieszeni. Aby uniknąć tego typu nieprzyjemności, warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie ochrony prawnej. Takie rozwiązanie, dedykowane wszystkim przedstawicielom branży medycznej, proponuje TU INTER Polska S.A. Ubezpieczyciel stoi na stanowisku, iż ubezpieczenie ochrony prawnej powinno być dodatkiem do ubezpieczenia OC lekarza czy pielęgniarki, gdyż pomaga zminimalizować i urealnić wysokość roszczeń, a w wielu przypadkach – uniknąć drogi sądowej poprzez doprowadzenie do ugody stron.

Co więcej, TU INTER Polska S.A. oferuje lekarzom, pielęgniarkom oraz innym podmiotom leczniczym dobrowolne ubezpieczenie OC, dzięki któremu ochrona ubezpieczeniowa zawodów medycznych będzie odpowiadała realnemu poziomowi ryzyka zawodowego. Ubezpieczyciel proponuje także specjalistyczne programy ochrony przed przypadkowym zakażeniem wirusem HIV lub WZW podczas wykonywania czynności medycznych, a także świadczenia pieniężne w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu dla osób pracujących na kontrakcie.                                                                                                       

  

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. zostało założone w 1991 roku. Głównym akcjonariuszem jest INTER Krankenversicherung aG, niemiecki koncern ubezpieczeniowy, który powstał w 1926 roku i jest dziś jedną z najbardziej znanych w Niemczech firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia zdrowotne, majątkowe i osobowe. Ponad 80 lat doświadczenia na rynku europejskim oraz ochrona reasekuracyjna, oparta o współpracę z renomowanymi koncernami na świecie, są gwarantem jakości oraz solidności, dając naszym Klientom pewność i bezpieczeństwo finansowe.

 

Źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *