Dostępne w Polsce podręczniki akademickie z dziedziny medycyny nie prezentują zazwyczaj wyników najnowszych badań. W poszukiwaniu takich informacji studenci nauk medycznych muszą wertować liczne anglojęzyczne czasopisma, prace badawcze, prace dyplomowe, czy wreszcie książki i materiały konferencyjne, również w języku angielskim.

Niestety, książki pisane z myślą o studentach medycyny, to nie podręczniki szkolne. Nie są uaktualniane niemal co rok. Dlatego pisząc własne prace magisterskie studenci są zdani w dużej mierze na własną intuicję i dobrą wolę promotora. Aby właściwie ocenić jakość i wiarygodność publikacji naukowej, należy sprawdzić kilku rzeczy. Jeśli nie spełniają one określonych warunków, lepiej nie wykorzystywać ich podczas pisania pracy magisterskiej.

Po pierwsze, należy ustalić, kto jest wydawcą danej pracy. Wydawnictwa naukowe podlegają zazwyczaj ścisłej kontroli, jednak za granicą publikacje naukowe są również wydawane przez wydawców komercyjnych. Warto więc sprawdzić co to za wydawnictwo, choćby po tym jak wygląda liczba cytowań prac przez nie opublikowanych. Istotne jest też, żeby dana praca, lub czasopismo, w którym jest zamieszczona, było recenzowane. Musi to być oczywiście czasopismo naukowe. W przypadku czasopism warto również sprawdzić czy znajdują się one w bazach danych dla czasopism naukowych.

Jak rozpoznać czasopismo naukowe? W dużej mierze zależy to od dyscypliny, którą reprezentuje dane pismo. Ważne jest, żeby publikowano w nim aktualne wyniki badań. W naukach medycznych istotne jest, by główna część tekstu prezentowała nowy materiał badawczy.

Zazwyczaj uważa się również, że publikacja naukowa jest napisana przez człowieka, który jest pracownikiem naukowym na uczelni lub w innej placówce badawczej. Pozycja taka musi posiadać bibliografię i przypisy. Zwykle jest to lista umieszczona na końcu publikacji. Im dłuższa jest lista wykorzystanych przez badacza prac, tym bardziej wiarygodnie prezentuje się taka publikacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *