Należy uszczelnić kontrole zwolnień lekarskich

Jak wynika z raportu firmy Sedlak&Sedlak dotyczącego podejścia Polaków do różnego rodzaju oszustw w pracy, nagminne jest wykorzystywanie zwolnień lekarskich w nieuprawniony sposób. Zdaniem Pracodawców RP dobrym rozwiązaniem mogłoby być uszczelnienie systemu kontroli zwolnień lekarskich oraz skrócenie okresu absencji chorobowej pracownika, za jaki płaci pracodawca.

Fakt, że najwięcej kłopotów z pracownikami pracodawcy mają w związku z nagminnym wykorzystywaniem nieuprawnionych zwolnień lekarskich, potwierdzają wyniki kontroli przeprowadzonej przez ZUS. Wynika z niej, że co ósma osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nie miała do niego prawa. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest jako forma urlopu w sytuacji, gdy pracodawca nie zgodził się na udzielenie kilku dni wolnego danemu pracownikowi np. z uwagi na pilną realizację ważnego projektu. Pracownicy wydają się nie mieć świadomości, że ich dobra praca, podejście do wykonywanych obowiązków jest jednym z elementów, które wpływają na wynik finansowy firmy, a więc i szanse na uzyskanie podwyżki przez pracowników.

 

Równie ważną kwestią jest konieczność rozwiązania problemu spóźniania się pracowników. Spóźnienia, zwłaszcza jeśli są częste i znaczne, naruszają bowiem i to poważnie, tok pracy. Według Pracodawców RP bardzo pomocne może okazać się stosowanie nowoczesnych technologii umożliwiających rejestrowanie czasu pracy, do których jest coraz większy dostęp. Dzięki temu pracodawca miałby większą kontrolę nad czasem pracy danego pracownika, ergo – mógłby znacznie szybciej reagować na niewłaściwe jego zagospodarowanie. 

 

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). Pracodawcy RP powołali również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *