Recepta szpitali niepublicznych na uzdrowienie ochrony zdrowia

medyczne24h.plmedyczne24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


Recepta szpitali niepublicznych na uzdrowienie ochrony zdrowia

2010-10-08

Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych (OSSN) apeluje o równe prawa oraz obowi您ki 鈍iadczeniodawców publicznych i prywatnych w zakresie organizacji opieki, finansowania 鈍iadcze i ram podatkowych dzia豉lno軼i. - Równo嗆 wszystkich 鈍iadczeniodawców funkcjonuj帷ych na polskim rynku to fundament reformy systemu – twierdz przedstawiciele OSSN.

Przedstawiciele OSSN podkre郵aj, 瞠 proponowane w oddanym do konsultacji projekcie ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej opcjonalne zamiast obligatoryjnego przekszta販enie SPZOZ w spó趾 kapita這w, pog喚bi ju dzi mocno zaznaczon nierówno嗆 podmiotów, na czym najbardziej utraci pacjent. W pierwszej kolejno軼i jest ona widoczna w przewidywanym obowi您ku wyceny us逝g komercyjnych przez podmioty publiczne w oparciu o tzw. zasad kosztu rzeczywistego, który w wypadków sprz皻u i urz康ze medycznych otrzymanych przez podmioty publiczne w formie darowizny b璠zie równy zeru. - Jak mo積a mówi o konkurencji b璠帷ej podstaw rozwoju rynku, gdy jedna ze stron, 鈍iadczeniodawca publiczny, ma prawo kszta速owa cen w oderwaniu od realiów rynkowych – mówi Adam Rozwadowski, wiceprezes OSSN. - Spó趾a kapita這wa nie zna poj璚ia kosztu zerowego wytworzenia us逝gi, ma jasne zasady opodatkowania dzia豉lno軼i a jej zarz康 ponosi osobist odpowiedzialno嗆. Jej forma powinna by obowi您kowa dla wszystkich podmiotów 鈍iadcz帷ych us逝gi szpitalne a nie opcjonalna – dodaje Rozwadowski.

Uczestnicy Zjazdu OSSN zwracaj szczególn uwag na niesprawiedliwe i nie wspieraj帷e rozwoju zasady opodatkowania dzia豉lno軼i leczniczej. Przypominaj, 瞠 dzia豉j帷 w formie spó趾i kapita這wej (co dotyczy tak瞠 przekszta販onych podmiotów publicznych), s zobowi您ani p豉ci podatek dochodowy, a SPZOZ nie. Id帷 dalej wskazuj, 瞠 nie b璠帷 p豉tnikami podatku od warto軼i dodanej nie mog korzysta z promuj帷ych inwestycje mechanizmów podatku VAT tak jak przedsi瑿iorcy dzia豉j帷y w innych sektorach gospodarki. Podkre郵aj, 瞠 unijna Dyrektywa VAT szeroko opisuje dzia豉lno嗆 鈍iadczeniodawców jako p豉tników tego podatku, a niekorzystne dla przedsi瑿iorców zwolnienie z VAT winno mie zastosowanie tylko w stosunku do tej cz窷ci us逝g, która jest finansowana ze 鈔odków publicznych. - Nie znajduj powodów, dla których Minister Finansów konsekwentnie od szeregu lat nie dostrzega zapisów Dyrektywy – mówi dr Robert Mo責ach, ekspert Pracodawców RP. Polska jest nie tylko zobowi您ana do respektowania prawa unijnego ale tak瞠, ze wzgl璠u na kszta速 systemu, szczególnie predysponowana do korzystania z tych zapisów – dodaje.

Trzeci kluczowy temat podj皻y przez Zjazd OSSN to równy dost瘼 do 鈔odków publicznych dla podmiotów realizuj帷ych zadania publiczne. Nie mo瞠 by tak, 瞠 鈍ietnie wyposa穎ne szpitale prywatne s ograniczane w wype軟ianiu zada publicznych tylko dlatego, 瞠 ich w豉軼icielem nie jest podmiot publiczny. - Rozpocz掖 si okres kontraktowania 鈍iadcze na rok 2011 i jak co roku obawiamy si zmuszania naszych cz這nków do kolejnych ust瘼stw na rzecz 鈍iadczeniodawców publicznych – powiedzia prezes OSSN, Andrzej Soko這wski. - Jeste鄉y zdecydowani i gotowi pe軟i w systemie opieki zdrowotnej rol równ z podmiotami publicznymi. Nie chcemy by spychani na pobocze systemu – podkre郵a Soko這wski. Do鈍iadczenia Francji i Niemiec wskazuj, 瞠 w obliczu rosn帷ych potrzeb zdrowotnych, zmian demograficznych i spo貫cznych, Polski nie b璠zie sta na dalsze traktowanie prywatnych inwestorów ochrony zdrowia pe軟i帷ych zadania publiczne jak wybryku natury.

Delegaci podkre郵ili, 瞠 o dost瘼ie do 鈔odków publicznych powinna wy陰cznie decydowa jako嗆 oferty zdrowotnej i jej cena. W豉sno嗆 publiczna w warunkach wspó販zesnego 鈍iata, o czym bole郾ie przypominaj problemy finansowe kolejnych gospodarek, nie stanowi 瘸dnej gwarancji, 瞠 pacjent uzyska wymagan pomoc w wymaganym miejscu, czasie i za okre郵on cen.

 

**

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcze郾iej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest najwi瘯sz i najstarsz organizacj pracodawców w Polsce. Powsta豉 w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniaj帷ych przesz這 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. nale篡 do Skarbu Pa雟twa. Organizacja jest uznanym partnerem spo貫cznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stron pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Spo貫czno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powsta這 m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalaj帷e 郵edzi proces legislacyjny oraz umo磧iwiaj帷e przedsi瑿iorcom wp造w na kszta速 i jako嗆 stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). Pracodawcy RP powo豉li równie Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzgl璠nieniem potrzeb i oczekiwa pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

prywatna klinika klinika szpital szpitale

Zobacz tak瞠...

Co wyr騜nia Prywatny O鈔odek Terapii uzale積ie Lewin w Wi郵e

2021-05-11

Co wyr騜nia Prywatny O鈔odek Terapii uzale積ie Lewin w Wi郵e

Skuteczna terapia uzale積ie wymaga nie tylko zrozumienia pacjenta, ale r闚nie konsekwencji. Metody leczenia stosowane w o鈔odku Lewin, w豉郾ie na tym si opieraj. To dlatego plac闚ka wraz z pacjentami odnios豉 tak wiele sukces闚. wi璚ej...

Zarz康zanie kryzysem w plac闚kach ochrony zdrowia

2015-09-24

Zarz康zanie kryzysem w plac闚kach ochrony zdrowia

Kiedy przed szpitalem nagle ustawiaj si ekipy telewizyjne, to oznacza prawdopodobnie tylko jedno - k這poty. wi璚ej...

W s逝瘺ie zdrowiu - Knauf AMF szkoli projektant闚 obiekt闚 medycznych

2013-11-07

W s逝瘺ie zdrowiu - Knauf AMF szkoli projektant闚 obiekt闚 medycznych

Od pa寮ziernika 2013 roku firma Knauf AMF prezentuje swoje rozwi您ania dla s逝瘺y zdrowia na konferencjach pt. „Projektowanie obiekt闚 medycznych – teoria, praktyka, rzeczywisto嗆” zorganizowanych przy wsp馧pracy z Izb Architekt闚 RP. W 2013 roku szkolenie obejmuje swoim zasi璕iem pi耩 miast: Warszaw, Krak闚, Wroc豉w, Gda雟k oraz Pozna. wi璚ej...

Szpital w Gi篡cku zmienia si dla mieszka鎍闚

2013-06-21

Szpital w Gi篡cku zmienia si dla mieszka鎍闚

Opis cech dobrej piel璕niarki to jedno z zada, kt鏎e postawili sobie pracownicy Szpitala Gi篡ckiego w ramach eksperymentu „Najlepszy szpital. Gi篡cko”. To kolejny etap projektu realizowanego przez Grup Nowy Szpital w Szpitalu Gi篡ckim. wi璚ej...

Sufity podwieszane: nowe rozwi您anie marki Rockfon do obiekt闚 medycznych i pomieszcze clean room

2013-05-21

Sufity podwieszane: nowe rozwi您anie marki Rockfon do obiekt闚 medycznych i pomieszcze clean room

Firma Rockfon wprowadzi豉 na rynek akustyczne sufity podwieszane MediCare Block dedykowane do obiekt闚 medycznych oraz pomieszcze tzw. clean room, w kt鏎ych bardzo wa積e jest utrzymanie wysokiej higieny. Nowe panele sufitowe s pokryte specjaln zmywaln foli, kt鏎a szczelnie otacza ka盥y z paneli. To jedyne takie rozwi您anie dost瘼ne na polskim rynku. wi璚ej...