Namysłów najlepszy w Polsce

Namysłów zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Uzdrowić szpitale” zdobywając tytuł „Samorząd dbający o szpital 2012” oraz nagrodę – nowoczesny defibrylator AED. W konkursie organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Zdrowe Szpitale” o pierwsze miejsce walczyło ponad 50 powiatów z całej Polski. Drugie i trzecie miejsce zajęły Poddębice i Jarosław.

Założeniem ogólnopolskiego konkursu było poznanie oczekiwań społeczności lokalnych wobec standardów  świadczenia usług szpitalnych w ich regionie. Zadaniem władz powiatów zgłoszonych do konkursu było zachęcanie mieszkańców do udziału w specjalnym badaniu i wypełnianiu ankiet dotyczących opieki szpitalnej. W Namysłowie zebrano ponad 200 wypowiedzi. Wynik w proporcji do liczby mieszkańców zadecydował o zwycięstwie Namysłowa.

Nagrodami w konkursie są defibrylator AED wraz z 1-dniowym szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzonym przez Mistrzów Polski w Ratownictwie Medycznym 2011. Laureat otrzymuje też tytuł „Samorząd dbający o szpital 2012”.

Zwycięstwo w konkursie jest dowodem dużego zaangażowania władz Namysłowa w dialog z mieszkańcami. Do konkursu zaprosiliśmy ok. 200 powiatów, z czego ponad 50 aktywnie walczyło o nagrodę. Na tym tle Namysłów zdecydowanie się wyróżnił. Bardzo gratulujemy zwycięstwa. Tym bardziej, że świadomość znaczenia dobrego zarządzania placówkami szpitalnymi wciąż nie jest powszechna. – mówi jeden z inicjatorów konkursu Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital.

Łącznie, w czasie trwania konkursu zebrano prawie 3.000 wypełnionych ankiet. Zebrane w ten sposób dane dają obraz oczekiwań mieszkańców poszczególnych powiatów wobec szpitalnych izb przyjęć, lekarzy prowadzących, personelu medycznego. Wyznaczają też obszary, które z punktu widzenia pacjentów są najważniejsze. Podsumowanie wyników zrealizowanego w ten sposób badania znajdzie się na stronie kampanii – www.zdroweszpitale.pl

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Zdrowe Szpitale” (www.zdroweszpitale.pl) ma na celu zwiększenie świadomości Polaków nt. standardów efektywnego zarządzania szpitalami oraz korzyści płynących z ich wdrażania. Ideą kampanii jest aktywizowanie przedstawicieli władz samorządowych do podejmowania inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy w tym zakresie. Do najważniejszych działań realizowanych w ramach Kampanii należą: badanie opinii publicznej dot. stanu polskich szpitali, konkurs „Uzdrowić Szpitale” aktywizujący do działania samorządy i społeczności lokalne oraz publikacje licznych materiałów edukacyjnych (nagrań wideo, prezentacji). Działania prowadzone w ramach Kampanii kierowane są do władz samorządowych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz mediów, a także wszystkich zainteresowanych, dla których polepszenie warunków leczenia szpitalnego jest kwestią ważną. Inicjatorami programu są: firma doradcza ZUK Know How oraz Grupa Nowy Szpital. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zdroweszpitale.pl oraz na stronie kampanii w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/zdroweszpitale.

Patroni Kampanii: Związek Powiatów Polskich, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Wydawnictwo Termedia, Magazyn Służba Zdrowia, Magazyn Medinfo, Zdrowie-publiczne.com.pl, Infonfz.pl, Medicalnet.pl, Zdrowie.wieszjak.pl,  Rynekmedyczny.pl, eMedyk.pl, ePacjent.pl, Medicalonline.pl, Zdronet.pl, DOZ.pl

 

PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *