Od teraz można już zaopatrzyć się w książkę autorstwa Joanny Wajdenfeld pod tytułem „Kreatywna plastykostymulacja w świetle twórczego funkcjonowania umysłu”. Książka jest pracą interdyscyplinarną, łączącą w sobie wiedzę z dziedziny psychologii oraz plastyki.


Ta publikacja ukazała się w formie e-booka i stanowić może bogate źródło wiedzy dla studentów oraz terapeutów, stosujących plastykę w procesie psychologicznej terapii i stymulacji.

W książce mamy poruszony temat kreatywności i twórczego myślenia w oparciu o liczne światowe prace i osiągnięcia z tej dziedziny. Generalnie książka mimo że interdyscyplinarna zajmuje się jedną podstawową sprawą a mianowicie twórczością przejawianą przez człowieka. Bardzo interesujący wydaje się rozdział na temat neuropsychologicznych podstaw funkcjonowania ludzkiego mózgu względem rozwoju zdolności twórczych. Z punktu widzenia najbardziej praktycznego dla potencjalnych czytelników najważniejszy wydaje się rozdział poświęcony plastykoterapii i plastykostymulacji oraz technikom plastycznym stosowanym w zajęciach terapeutycznych i stymulacyjnych względem twórczości i twórczego myślenia. Trzeba powiedzieć że książka nie jest gotowym podręcznikiem do zastosowania w zajęciach terapeutycznych czy stymulacyjnych ale stanowi doskonały punkt wyjścia do samodzielnego opracowania technik i metod w pracy każdego terapeuty. Ta praca Joanny Wajdenfeld jest na pewno cennym przedmiotem poznawczym dla studentów i czynnych terapeutów na co dzień posługujących się sztukami plastycznymi. Stanowi ona bowiem źródło wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej pozwalającej na głębsze zrozumienie przedmiotu twórczości i twórczego myślenia.


Książka do kupienia w księgarni

http://www.ebooki123.pl/kreatywna-plastykostymulacja-w-swietle-tworczego-funkcjonowania-umyslu_p130

bądź

http://virtualo.pl/kreatywna_plastykostymulacja_swietle_tworczego/psychoskok/p291i126416/?q=psychoskok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *