Dodatkowe pieniądze dla szpitali

Sejmowa Komisja Zdrowia zatwierdziła projekt zwiększenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 rok. Dodatkowe 837 mln zł zostało przeznaczone na leczenie szpitalne, co jest zgodne z postulatem, jaki skierowała do NFZ  Konfederacja Pracodawców Polskich.

 

Najwięcej dodatkowych pieniędzy zostanie przeznaczonych na refundację leków. Pod koniec ubiegłego roku – aby spełnić warunek nie pogarszania sytuacji finansowej żadnego świadczeniodawcy – zdecydowano o przesunięciu 450 mln zł z refundacji leków na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych. W związku z tym w celu uzupełnienia tego niedoboru NFZ przeznaczył na tę pozycję prawie 900 mln zł. Drugą pozycją, która otrzymała najwięcej dodatkowych pieniędzy – 837 mln zł – jest leczenie szpitalne. Jest to spełnienie oczekiwań środowiska, bowiem więcej pieniędzy pozwoli większej liczbie szpitali powrócić do kontraktów w wysokości zbliżonej do tej z zeszłego roku. – Naszym zdaniem niezwykle istotne jest bardziej gospodarne wydatkowanie pieniędzy, tak aby za jak najlepszą cenę osiągnąć najlepszą jakość, dzięki czemu świadczeniodawcy będą mogli zakontraktować więcej świadczeń – powiedział ekspert Konfederacji, Grzegorz Byszewski. Zdaniem Konfederacji w interesie płatnika winno być wykorzystanie potencjału, jaki stwarza chirurgia jednego dnia. – Należy zmienić politykę funduszu i starać się – tam, gdzie jest to medycznie uzasadnione – wykonywać w tym trybie jak najwięcej zabiegów przy jednoczesnym dofinansowaniu skomplikowanych procedur, świadczonych w pełnoprofilowych jednostkach – dodaje Byszewski.

Warto podkreślić, że NFZ zdecydował się przeznaczyć w sumie ponad 409 mln zł na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z ubiegłego roku. Zgodnie z informacją przekazaną przez prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza został opracowany program zawierania ugód ze szpitalami, którym NFZ zaproponuje opłacenie świadczeń ratujących życie, ale po cenie rzeczywistej, nie odpowiadającej żądaniom szpitali. – Uregulowanie do tej pory nieopłaconych, a wykonanych zgodnie z prawem usług jest niezwykle istotne. Brak zapłaty wpływa niekorzystnie na gospodarkę finansową zarówno szpitali, jak i samego funduszu, który przegrywając sprawy ponosi dodatkowe koszty – mówi Byszewski. – Mamy nadzieję, że sytuacja makroekonomiczna Polski będzie się dalej poprawiać i spływające składki pozwolą na przeznaczenie większych kwot na system ochrony zdrowia. Oczekujemy, że Minister Zdrowia, nie licząc na zmianę zewnętrznych uwarunkowań przedstawi propozycję pakietu reform, które pozwolą na uszczelnienie systemu, zwiększenie jego finansowania, a także bardziej gospodarne wydatkowanie pieniędzy – kończy ekspert KPP

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających blisko 3 mln pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem KPP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy KPP, powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). KPP powołało również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *