KONFERENCJA Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent – zespół terapeutyczny -rodzina.

Zagadnienia etyki w pracy lekarzy zostaną poruszone na zorganizowanej przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska konferencji „Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent – zespół terapeutyczny -rodzina”. Odbędzie się ona w dniach 8-9 października 2010 r. w Krakowie.

Kraków 8-9.10.2010

Do końca kwietnia 2010 r. można zgłaszać propozycje (abstrakty) wystąpień w Zakładzie Filozofii i Bioetyki CM UJ, ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, lub pocztą elektroniczną, pod adresem jfutrzyk@cm-uj. krakow.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, ryczałtowa opłata za nocleg i wyżywienie wynosi 250 zł. Bliższe informacje organizacyjne w sekretariacie Zakładu: tel. 693-220-122.

Organizowane już po raz drugi wydarzenie zgromadzi czołowych przedstawicieli nauk medycznych, etyków oraz humanistów. Zgromadzeni goście będą uczestniczyć m.in. w dyskusji na następujące tematy: komunikacja personelu medycznego z pacjentamii ich rodzinami, poszanowanie autonomii pacjenta, dyskrecja, sprawiedliwości w dostępie do usług deficytowych, konflikty i trudne wybory, przed jakimi lekarz i pacjenci stają w sytuacjach skrajnych bądź nietypowych. Odrębna sekcja poświęcona będzie perspektywom funkcjonowania szpitalnych komisji bioetycznych.

– Nasza konferencja stanowi jedną z inicjatyw rozwijającego się od jakiegoś czasu „oddolnego”, czyli samorzutnego i spontanicznego ruchu bioetycznego w naszym kraju,
– mówi Jan Hartman, profesor UJ i główny organizator konferencji. – W obecnie organizowanej edycji naszej konferencji pragniemy skupić się na problemach bliskich każdemu lekarzowi pacjentowi, a mianowicie na komunikacji i podejmowaniu trudnych decyzji we współdziałaniu zespołu leczącego, pacjenta i (najczęściej) rodziny pacjenta. Jest rzeczą niezwykle ważną, aby podnieść na wyższy poziom zdolność polskiego pacjenta do świadomego i autonomicznego stanowienia o sobie, aby proces decyzyjny uczynić bardziej przejrzystym i pozostawić w nim więcej miejsca na rozważenie nie tylko techniczno-medycznych, lecz również personalnych i organizacyjnych aspektów rozważanych wariantów postępowania. Polscy pacjenci chcą czuć się w większym stopniu niż dotychczas podmiotami stanowiącymi o sobie, a także życzą sobie pewnych standardów przeprowadzania rozmów lekarskich i dochodzenia do konkretnych decyzji w zakresie form postępowania medycznego”, dodaje.

Konferencja „Etyczne aspekty decyzji medycznych” jest wydarzeniem, które daje uczestnikom nie tylko pole do dyskusji i wymiany doświadczeń, ale także możliwość zaprezentowania swoich dokonań. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania prpozycji (abstraktów) wystąpień. Dalsze informacje dostępne będą m.in. na stronie: www.abc.com.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *