Dwa lata po trzęsieniu ziemi na Haiti – raport UNICEF dot. sytuacji dzieci

W ciągu ostatnich dwóch lat UNICEF przeznaczył około 351 mln USD na działania humanitarne na Haiti. Polski oddział organizacji przekazał ponad 2,7 mln PLN, co jest bardzo ważnym wkładem finansowym w programy realizowane przez UNICEF na Haiti. Widać poprawę sytuacji, wciąż jednak 550 tys. dzieci, kobiet i mężczyzn każdego dnia walczy o przetrwanie w ponad 800 zatłoczonych obozach przejściowych.

Dwa lata po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 12 stycznia 2010 roku, ślady niszczycielskiego żywiołu są nadal widoczne w haitańskiej infrastrukturze, instytucjach i systemie opieki społecznej. Są wciąż żywe w ciałach i umysłach dzieci. Jednakże w drugą rocznicę tragicznego zdarzenia, uznawanego za najbardziej niszczycielską katastrofę naturalną we współczesnym świecie, widzimy też wyraźne oznaki uzdrowienia sytuacji – a w kilku przypadkach, nie tylko uzdrowienia, ale wręcz pozytywnej i wyraźnej zmiany.

Usunięto ponad 5 mln metrów sześciennych gruzu, który zalegał na ulicach. Ponad dwie trzecie osób, które wcześniej koczowały na publicznych i prywatnych terenach, opuściło już przepełnione obozy. Ponad 700 tys. dzieci powróciło do szkół. Ponadto zgromadzone zostały kluczowe dane o liczbie i statusie szkół. W tym samym czasie organizacje humanitarne rozszerzyły zakres swoich działań ochronnych poprzez zapewnienie usprawnionego procesu rejestracji dzieci oddzielonych od rodzin, ich poszukiwanie i/lub udzielenie im pomocy i opieki.  

Choć wszędzie widać „małe sukcesy”, na Haiti nadal istnieją poważne braki i zaburzenia w podstawowych strukturach zarządzania. Kraj ten, jako całość, jest niezwykle kruchą i delikatną strukturą, która wymaga ogromnej i nieprzerwanej pomocy w walce z ubóstwem i niedorozwojem, rażącymi nierównościami pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich i miejskich oraz ogólną słabością instytucji, która powoduje, iż dzieci są wyjątkowo narażone na skutki katastrof i innych zagrożeń.

Niestety nadal 550 tys. dzieci, kobiet i mężczyzn każdego walczy o przetrwanie w ponad 800 zatłoczonych obozach przejściowych. Dlatego w roku 2012 UNICEF, we współpracy z innymi organizacjami humanitarnymi, dołoży wszelkich starań, aby zbudować dzieciom lepszą przyszłość. Zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i edukacji dzieci jest wspólnym celem zarówno rodziców, nauczycieli, partnerów z sektora prywatnego i publicznego, organizacji religijnych (w tym społeczności voodoo), nowego rządu oraz innych organów decyzyjnych kraju. UNICEF pozostanie na Haiti tak długo jak będzie to konieczne.

***

UNICEF walczy każdego dnia z głodem i niedożywieniem, zapewniamy dostęp do czystej wody, organizujemy opiekę medyczną, dostarczamy lekarstwa oraz prowadzimy programy szczepień. Jesteśmy zwykle pierwszą organizacją spieszącą z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Wspiera nas 12 mln darczyńców na całym świecie.
Każdego roku wspólnie ratujemy 7 mln dzieci. www.unicef.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *