Jeśli pracujesz na kontrakcie możesz otrzymać świadczenie dzienne podczas niezdolności do pracy

INTER Kontrakt – ubezpieczenie dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych pracujących na kontrakcie.

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A. od lat obsługujące branżę medyczną wprowadza nowe ubezpieczenie pod nazwą INTER Kontrakt. To pierwszy produkt ubezpieczeniowy w Polsce dedykowany dla osób wykonujących zawód medyczny na kontrakcie. Ubezpieczony otrzymuje wypłatę świadczenia dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy, co gwarantuje stabilizację finansową.

Coraz więcej lekarzy i pielęgniarek przechodzi z umów o pracę na umowy cywilno-prawne nazywane potocznie kontraktami. Wykonywanie zawodu medycznego w oparciu o taka formę zatrudnienia ma wiele pozytywnych aspektów. Niesie jednak ono ze sobą ryzyko utraty przychodów w sytuacji, w której lekarz czy pielęgniarka nie mogą wypełniać przedmiotu kontraktu z uwagi na chorobę lub nieszczęśliwy wypadek. Świadczenie chorobowe wypłacane z ZUS z reguły nie zapewni pokrycia utraconych korzyści. 

Zniwelowanie tak powstającej luki w przychodzie w znacznym stopniu zapewnia ubezpieczenie INTER Kontrakt. Wypłata świadczenia pieniężnego następuje tutaj od 15 lub 30 dnia nieprzerwanej niezdolności do realizacji kontraktu. Długość okresu wypłacania świadczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi maksymalnie do 180 dnia niezdolności do pracy.

Oferta ubezpieczenia INTER Kontrakt skierowana jest do osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego w Polsce oraz uzyskujących przychody z jednego bądź kilku kontraktów.

Ubezpieczenie INTER Kontrakt jest uzupełnieniem lub zastąpieniem świadczeń oferowanych przez ubezpieczenie społeczne, a dodatkowo zapewnia m.in. pokrycie kosztów stałych ponoszonych przez przedsiębiorcę – w przypadku lekarzy są to np. koszty wynajmu powierzchni lub leasingu sprzętu medycznego. TU INTER Polska wypłaca dzienne świadczenie za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim w wysokości zależnej od zadeklarowanej przez Ubezpieczonego kwoty średniego miesięcznego przychodu ze wszystkich posiadanych kontraktów, maksymalnie do 400 zł za dzień. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynika z umowy ubezpieczenia, przy czym w momencie jej podpisywania ubezpieczyciel nie wymaga żadnych dokumentów potwierdzających wysokość przychodów. Ich wysokość weryfikowana jest dopiero w przypadku konieczności wypłaty świadczenia. Procedura wypłaty jest szybka i przejrzysta.

Więcej informacji:

http://www.interpolska.pl

 

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. zostało założone w 1991 roku. Głównym akcjonariuszem jest INTER Krankenversicherungen aG, niemiecki koncern ubezpieczeniowy, który powstał w 1926 roku i jest dziś jedną z najbardziej znanych w Niemczech firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta TU INTER Polska S.A. obejmuje ubezpieczenia zdrowotne, majątkowe i osobowe. Ponad 80 lat doświadczenia na rynku europejskim, wysoki kapitał zakładowy i ochrona reasekuracyjna czynią nas uznanym partnerem zarówno klientów korporacyjnych jak i indywidualnych.

 
źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *