Zwolnienie z opodatkowania abonamentów medycznych to najlepsze rozwiązanie

Zdaniem Pracodawców RP ustawy podatkowe powinny w sposób jednoznaczny kształtować zobowiązania podatników wobec państwa, bez pozostawiania pola na interpretację izbom skarbowym. Sprawa abonamentów medycznych jest głośna już od dłuższego czasu, właśnie w związku ze zmianą podejścia Ministerstwa Finansów do tego typu środków motywacyjnych oferowanych przez pracodawców pracownikom.

Zdaniem resortu już samo postawienie do dyspozycji abonamentu stanowi przychód pracownika wynikający ze stosunku pracy w kwocie równej rzeczywistemu kosztowi abonamentu ponoszonemu przez pracodawcę. Po wielokrotnych, wzajemnie wykluczających się wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, 24 maja 2010 r. NSA w poszerzonym, 7-osobowym składzie zgodził się z linią interpretacyjną przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Jednak już w październiku 2010 NSA zdecydował ponownie przesłać zapytanie do poszerzonego składu, który 24 stycznia 2011 r. nie zdecydował się orzec w tej sprawie, tylko przesłał pytanie przesłać do jeszcze szerszego składu.

Pracodawcy RP oczekują szybkiego i ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii, tak aby przedsiębiorcy mieli pewność interpretacyjną w przyszłości. – Mamy także nadzieję na zastosowanie instrumentu, który zniesie lub znacznie uprości ewentualną procedurę korygowania zobowiązań podatkowych wynikających z tego orzeczenia z ostatnich pięciu lat wobec urzędów skarbowych i z 10 lat wstecz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Grzegorz Byszewski.

Pracodawcy RP liczą, że pełna Izba Finansowa NSA ostatecznie rozstrzygnie tę kwestię w sposób korzystny dla pracodawców i pracowników. Odpowiedź na pytanie, czy samo postawienie do dyspozycji świadczeń stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu (niezależnie od oceny czy są i w jakiej skali wykorzystane), powinna być negatywna. W przeciwnym wypadku pracodawca musiały nadal rozstrzygnąć, gdzie leży granica między medycyną pracy i zwolnioną z opodatkowania profilaktyką zdrowotną, a świadczeniami wykraczającymi poza obowiązki pracodawcy. Zdaniem Pracodawców RP jasne stanowisko Izby także w tej materii jest kluczowe dla ukształtowania jednolitej interpretacji opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę. Brak takiego rozstrzygnięcia byłby niekorzystny, gdyż te same usługi zdrowotne zależnie zarówno od charakteru i stanowiska pracy jak i od stanu zdrowia pracownika mogą być odmiennie traktowane. W związku z tym w opinii Pracodawców RP należy uznać, że zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT abonamentów medycznych byłoby najlepszym i najprostszym rozwiązaniem. 

**

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Pracodawcy RP powołali również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.pracodawcyrp.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *