Jak współdziałając skutecznie ratować

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Arłamów.

W dniach 16-17 października odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod tytułem: „Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa”. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczestnikom, jak ważna jest wzajemna współpraca różnych podmiotów i instytucji w obszarze bezpieczeństwa.

Konferencja stanowiła platformę wymiany doświadczeń, wypracowanych praktyk i skutecznych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i zapewnienia profesjonalnej pomocy osobom w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Jednym z aspektów konferencji była prezentacja możliwości prowadzenia działań ratowniczych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do ratowania ludzkiego życia. Zostały zaprezentowane m.in. defibrylatory LIFEPAK1000 i LIFEPAK CR+

Ponadto odbyły się pokazy w terenie przy współpracy i aktywnym udziale służb specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego, wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego, a także chemiczno-ekologicznego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, Polskiego Czerwonego Krzyża, organów administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialni za bezpieczeństwo i za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorami konferencji byli: Państwowa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku wraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Wojewodą Podkarpackim oraz Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *