Termin dobrostan jest pojęciem szerokim i można go definiować na wiele sposobów. Jest to stan, który ma związek z psychicznym, fizycznym i społecznym stanem jednostki.

Istnieją dwa rodzaje dobrego samopoczucia:

1) Hedoniczny dobrostan: jest sumą wszystkich doświadczeń, które czynią człowieka szczęśliwym lub nieszczęśliwym.

2) Dobrobyt eudajmoniczny: to poczucie sensu i celu życia.

Istnieje kilka kroków, które dana osoba może podjąć, aby zapewnić sobie dobre samopoczucie.

  • Po pierwsze, muszą znaleźć odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Oznacza to, że powinni mieć czas dla siebie i swoich bliskich. Oznacza to również, że powinni mieć wystarczająco dużo snu i ćwiczeń.
  • Po drugie, ważny jest zdrowy tryb życia. Obejmuje to dobre odżywianie i niepalenie lub picie zbyt dużej ilości alkoholu.
  • Po trzecie, ważne jest, aby mieć dobre życie towarzyskie. Obejmuje to spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną, którzy wspierają ich i ich cele życiowe.
  • Wreszcie, ważne jest, aby jednostki odnajdywały sens w tym, co robią każdego dnia – czy to poprzez pracę, czy osobiste zajęcia, takie jak hobby lub wolontariat.

Jak żyć, aby osiągnąć dobrostan?

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do dobrostanu, w tym zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, więzi społeczne i poczucie sensu.

Aby poprawić swój dobrostan, musimy dbać o zdrowie fizyczne, jedząc zdrowo i regularnie ćwicząc. Musimy również dbać o nasze zdrowie psychiczne, nie myśląc za dużo i nie będąc dla siebie zbyt surowymi. Wreszcie możemy upewnić się, że mamy wystarczająco dużo kontaktów społecznych w naszym życiu. Może to wynikać z posiadania sieci wsparcia lub spędzania czasu z przyjaciółmi i członkami rodziny. Dobrostan można również poprawić, otaczając się ludźmi, którzy wyznają te same wartości, zainteresowania i cele. Ma to na celu uniknięcie stresu związanego z odłączeniem społecznym.

Niektórzy uważają, że jedynym sposobem na szczęście jest posiadanie satysfakcjonującej pracy i wystarczającej ilości pieniędzy. Inni twierdzą, że szczęście bierze się z bycia pomocnym i czynienia dobra dla innych ludzi. Jednak badania pokazują, że to, co naprawdę liczy się pod względem szczęścia, to to, jak myślisz o swoim życiu jako całości. Powszechnie uważa się, że cel życia jest jednym z głównych czynników warunkujących dobre samopoczucie i szczęście. Większość ludzi zgodzi się, że szczęśliwe życie to nie tylko zdobywanie dóbr materialnych. Wyniki ostatnich badań sugerują, że ludzie, którzy mają silne poczucie celu lub czują, że ich życie ma sens, są bardziej szczęśliwi niż ci, którzy go nie mają.

Poznaj – Dobrostan i stres w miejscu pracy – analiza raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023”

Naukowcy z University of British Columbia przeprowadzili ankietę internetową i odkryli, że osoby z silnym poczuciem celu mają lepsze zdrowie psychiczne i wyższą samoocenę. Czuli się też ogólnie bardziej zadowoleni ze swojego życia. Posiadanie silnego poczucia celu jest jednym ze sposobów określenia, co sprawia, że jesteś szczęśliwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *