Przychodzi baba do lekarza i…

Często zadajemy sobie pytanie: jak długa będzie kolejka do okienka rejestracji oraz jaki będzie czas oczekiwania na wizytę do specjalisty? W polskiej rzeczywistości niestety kolejki do rejestracji są bardzo długie, a wypełnianie dokumentów podczas wizyty jest czasochłonne. Co jest powodem takiej sytuacji?

Nie możemy obwiniać personelu medycznego, ponieważ kształt całej dokumentacji medycznej oraz wszystkich kart, które muszą być wypełnione, są odgórnie narzucone przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Kolejnym problemem jest konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji przez różny personel w zakresie rejestracji pacjenta, prowadzenia dokumentacji oraz rozliczania samej wizyty z płatnikiem. Z powodu obecnej sytuacji w publicznej służbie zdrowia w Polsce dynamicznie rozwija się rynek prywatnych usług lekarskich.

Z raportu „Diagnoza Społeczna 2009 – warunki i jakość życia Polaków” sporządzonego przez Radę Monitoringu Społecznego wynika, że praktycznie połowa polskich rodzin korzysta z prywatnych usług medycznych, które opłacają z własnej kieszeni. Jednocześnie zwiększają się wydatki ponoszone przez Polaków na ochronę zdrowia. Według wyliczeń Konferencji Pracodawców Polskich przychody największych prywatnych firm świadczących usługi medyczne wzrosły w 2009 roku o 17 proc.

Z najnowszego raportu firmy badawczej PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2012” wynika, że w 2009 roku rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce osiągnął wartość 27,9 mld zł, co stanowiło wzrost rok do roku o około 8 procent. Powstaje coraz więcej prywatnych przychodni, które są bardzo dobrze wyposażone, pacjenci nie stoją w nich w kolejkach, wszystkie dane znajdują się w systemie informatycznym, dzięki czemu lekarze posiadają pełną wiedzę o pacjencie. Ponadto czas oczekiwania na wizytę do specjalisty jest o wiele krótszy.

Wśród powodów, dla których coraz więcej Polaków korzysta z prywatnych usług medycznych, warto wymienić: wzrost poziomu życia, lepszą jakość obsługi w prywatnych placówkach, lepszy standard usług, przystępne ceny ubezpieczenia zdrowotnego, dostęp do prywatnych usług oferowany przez pracodawców oraz krótszy czas oczekiwania.

Prywatne gabinety lekarskie, przychodnie czy też sieci placówek możemy przyrównać do mikro, małych, średnich czy też dużych firm. Niezależnie od wielkości czy też specjalizacji wszystkie te jednostki zmierzają do optymalizacji wewnętrznych procesów oraz poprawy obsługi klienta. Dlatego też coraz więcej jednostek poszukuje systemów informatycznych, które spełniałyby ich wymogi oraz były bezpieczne.

Dzięki informatyzacji placówek można m.in.: zlikwidować obieg potężnej ilości dokumentów, które mogłyby ulec zniszczeniu lub zagubieniu, uporządkować informacje przepływające w placówce medycznej, a także stworzyć archiwum danych, które będzie bezpieczne oraz dostępne w każdym momencie.

Firma Comarch postanowiła stworzyć kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na obsługę prywatnego gabinetu lekarskiego, pojedynczej placówki medycznej czy też całej sieci placówek medycznych. Program Comarch OPT!MA zintegrowany z aplikacją oferowaną przez iMed24 pozwala na zarządzanie tak częścią białą (m.in. zarządzanie dokumentacją medyczną, rejestracja pacjentów, zarządzanie gabinetem, sprawozdawczość do Narodowego Funduszu Zdrowia), jak i częścią szarą (m.in. księgowość, kadry i płace, kontrola finansów placówki).

Aby placówka mogła prowadzić dokumentację medyczną w formie elektronicznej, musi spełniać szereg wymogów ustalonych w 2006 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Rozporządzenie nakłada na zakłady opieki zdrowotnej stosujące elektroniczną dokumentację ograniczenie związane z lokalizacją serwera, na którym jest ona gromadzona. „Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana w zakładzie, w którym została sporządzona” – czytamy w rozporządzeniu. Dlatego należy przyjąć, że serwer systemu musi być zlokalizowany w serwerowni zakładu i nie może być umieszczony na zewnątrz. W dostarczonym przez Comarch systemie dokumentacja jest przechowywana na serwerze w przychodni. Dodatkowo dla ochrony danych przez utratą wskutek np. kradzieży czy innych zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zalanie itp., opracowano unikalny system backupu danych, czyli zautomatyzowanego i usystematyzowanego procesu sporządzania kopii bezpieczeństwa. Cała dokumentacja w zaszyfrowanej postaci przesyłana jest w czasie rzeczywistym do Comarch Data Center (klucz deszyfrujący ma tylko dyrektor placówki). W razie utraty danych można ją w 100 procentach odzyskać z kopii znajdującej się na serwerach w Comarch Data Center.

Dokumentacja pacjentów prowadzona w formie elektronicznej musi być również opatrzona elektronicznym podpisem osoby uprawnionej do jej tworzenia lub autoryzacji. Podpis kwalifikowany – poświadczony certyfikatem wystawionym przez uprawniony podmiot – jest płatny, a jego koszt waha się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych roczni. Natomiast podpis niekwalifikowany można wygenerować samodzielnie bez ponoszenia żadnych opłat.

W przeciwieństwie do innych producentów, którzy oferują płatne certyfikaty oraz podpisy, rozwiązanie Comarch jako jedyne w Polsce posiada zezwolenie Ministerstwa Zdrowia na stosowanie bezpłatnego niekwalifikowanego klucza elektronicznego do podpisywania dokumentacji medycznej. Pozwala to kilkakrotnie obniżyć koszty prowadzenia dokumentacji elektronicznej.

Większość prywatnych przychodni posiada kontrakty z NFZ i rozlicza się z nim. W rozwiązaniu Comarch dane uzupełnione przez lekarza podczas wizyty, takie jak rozpoznania, wykonane procedury, karty skierowania, zostaną zapisane po zakończeniu wizyty w kartotece pacjenta. Stają się one częścią historii wizyt pacjenta, ale są również przydatne dla osoby rozliczającej świadczenia z NFZ w przychodni.System oferowany przez Comarch posiada również dodatkową funkcję, czyli konta online dla pacjentów, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje, m.in.: historia wizyt lekarskich, wyniki badań medycznych, zdjęcia (np. USG), przebieg leczenia choroby czy przepisane leki.

Zarządzanie przychodnią to nie tylko dokumentacja medyczna pacjentów, to także wewnętrzna obsługa placówki. Rozwiązanie Comarch pozwala m.in. na prowadzenie księgowości, rozliczenia z pracownikami, zarządzanie magazynem, rozliczenia z kontrahentami. Comarch OPT!MA jest programem modułowym, w którym poszczególne aplikacje służą do zarządzania konkretnymi obszarami funkcjonowania jednostki organizacyjnej. Są one w pełni zintegrowane, co oznacza, że raz wprowadzone dane i dokumenty są widoczne w całym systemie.

Przykładowo placówka musi kupować sprzęt medyczny, czy też wyposażać personel w pomoce, takie jak rękawiczki ochronne, strzykawki, waty, gazy, szczepionki. Dzięki Comarch OPT!MA możliwe jest sprawne zarządzanie procesami kupna i sprzedaży sprzętu medycznego oraz tworzenie dokumentów księgowych i magazynowych, m.in. faktur, paragonów czy zamówień u dostawców. Program w prosty i szybki sposób pozwala na analizowanie i kontrolowanie kosztów jednostki medycznej na podstawiewprowadzonych do systemu transakcji. Rozwiązanie daje możliwość wyboru księgowości, jaką placówka chce prowadzić (w wersji uproszczonej lub pełnej). Moduł Środki Trwałe pozwala na ewidencję i przegląd składników majątku (sprzęt medyczny, karetki itp.) wraz z całą jego dokumentacją. W trakcie dodawania nowego środka trwałego do systemu można wpisać wszystkie informacje z nim związane, np. osobę odpowiedzialną, sposób amortyzacji, dodatkowe informacje na jego temat, dokumenty z nim powiązane.

Niektóre placówki posiadają magazyn, którego stan należy na bieżąco kontrolować. W tej dziedzinie działalności nie może wystąpić sytuacja, w której brakuje materiałów medycznych, dlatego też system Comarch umożliwia pełne zarządzanie magazynem, zapewniając kontrolę stanu poszczególnych materiałów. Pozwala również na ustawienie automatycznych zamówień materiałów w przypadku, gdy system zanotuje ich niski stan w magazynie.

Stały nadzór sytuacji finansowej placówki jest również bardzo ważnych aspektem jej prowadzenia, dlatego też Comarch OPT!MA ma ponad 100 gotowych schematów wykresów, które pozwalają na sporządzanie precyzyjnych raportów i analiz, pokazujących w bardzo przejrzysty sposób sytuację finansową placówki.

Nie wolno zapominać o równie ważnym elemencie, jakim jest rozliczanie zarządzania personelem. Program Comarch OPT!MA wyposażony jest w moduł Kadry i Płace, który pozwala na gromadzenie i archiwizowanie danych o pracownikach, ich stażu pracy, kwalifikacjach czy wykształceniu. Ponadto system umożliwia sprawdzanie ważności badań pracowniczych oraz rodzaju umowy.

Równocześnie rozwiązanie Comarch dostosowane jest do wszystkich wymogów, które wejdą w życie w kolejnych latach. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 93), które wejdzie w życie od 1 stycznia 2011 roku, nakłada na prywatne gabinety lekarskie obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej najpóźniej w dniu 1 maja 2011 roku. Comarch już teraz jest na to przygotowany, gdyż systemy Comarch OPT!MA w pełni współpracują z kasami fiskalnymi.

Zastosowanie rozwiązań informatycznych w placówkach medycznych pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na obsługę pacjenta oraz usprawnienie procesów w niej zachodzących. Dzięki temu pacjent szybciej załatwi swoje sprawy i będzie lepiej obsłużony, ponieważ lekarz zamiast uzupełniać klasyczną dokumentację, będzie miał więcej czasu dla pacjenta.

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2010.

 

Źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *