Akcja edukacyjna – Umiem pomóc – rusza w Polskę

„Umiem pomóc” – akcja edukacyjna Akademii Ratownictwa LUX MED rozszerza się na kolejne miasta. Po sukcesie etapu pilotażowego w Warszawie, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy odbędą się w tym semestrze w Krakowie i Katowicach. Wykwalifikowani ratownicy odwiedzą w sumie 10 szkół średnich, w których poprowadzą praktyczne zajęcia i pokażą jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. „Umiem pomóc” uzyskała patronat władz lokalnych – Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Prezydenta Katowic Piotra Uszoka. Od początku akcja prowadzona jest pod patronatem Ministra Zdrowia.

„Umiem Pomóc” to innowacyjny program edukacyjny stworzony przez Akademię Ratownictwa
LUX MED, który został zainicjowany w Warszawie we wrześniu 2011 r. W stolicy wzięło w nim udział 11 szkół, w sumie ponad 1 200 uczniów. Zajęcia zostały bardzo pozytywnie ocenione zarówno przez nauczycieli jak i uczniów, wszyscy docenili praktyczną formę nauki oraz materiały edukacyjne akcji. „Profesjonalnie prowadzony kurs (…) Wiedza niezbędna i przekazywana młodzieży w atrakcyjny sposób” – tak podsumowała szkolenia Dyrektor XIV LO im. St. Staszica w Warszawie – Regina Lewkowicz. Warszawska edycja „Umiem pomóc” zyskała również aprobatę i patronat Prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz – Waltz.

„Entuzjastyczna reakcja szkół i młodych ludzi potwierdziła wartość programu „Umiem pomóc”. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie akcji i zaprosiliśmy do współpracy kolejne szkoły, tym razem z Krakowa i Katowic” – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED. „Wspieramy je tym samym w wysiłkach edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dając młodzieży możliwość uczenia się od wykwalifikowanych ratowników, którzy na co dzień ratują ludzkie życie, nie tylko przekazujemy wiedzę i prezentujemy podstawowe techniki ratownicze, ale też staramy się kształtować postawy zaangażowania i odpowiedzialności” – dodaje Anna Rulkiewicz.

Szkolenia w ramach akcji „Umiem pomóc” trwają cztery godziny. Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu prowadzone są w ramach przedmiotu Przysposobienie Obronne lub Edukacja dla Bezpieczeństwa. Akademia Ratownictwa LUX MED zapewnia także materiały: plansze szkoleniowe, certyfikaty dla szkół poświadczające udział w zajęciach, a dla uczniów spersonalizowane karty, zawierające podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz najważniejsze numery telefonów do służb ratowniczych. Akcja jest obecna także w internecie – na www.umiempomoc.pl znajdują się wszelkie informacje o samym programie, materiały szkoleniowe oraz odbywają się konkursy promujące wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. Naklejki z kodami QR, które otrzymują uczniowie, automatycznie przekierowują zainteresowanych z telefonu komórkowego na www.umiempomoc.pl

Akcja „Umiem pomóc” została poprzedzona badaniami dotyczącymi poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z pierwszej pomocy, które przeprowadził Instytut 4P reaserch mix. Wyniki pokazały, że młodzi ludzie wiedzą, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy, ale aż 63 procent nie podjęłaby żadnego działania samodzielnie, głównie ze względu na obawę o bezpieczeństwo poszkodowanego. Aż 75 procent respondentów nie jest do końca pewnych jak właściwie reagować. Jednocześnie prawie cała młodzież – 99 procent – jest przekonana, że każdy człowiek, a nie tylko wykwalifikowany personel, powinien umieć podjąć działania ratujące życie. Uczniowie deklarują, że to właśnie w szkole chcą uczyć się pierwszej pomocy, nie tylko od nauczycieli, ale przede wszystkim od wykwalifikowanych instruktorów.                                                                                           

Poniżej znajdują się informacje o Grupie LUX MED

 

Informacje o Grupie LUX MED:

Grupa LUX MED jest największą siecią na polskim rynku usług medycznych. Prowadzi 72 własne centra medyczne i 24 przyzakładowe. Oferuje pełen zakres opieki ambulatoryjnej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Od sierpnia 2010 r. w ramach Grupy działa szpital w Warszawie. Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod opieką Grupy LUX MED znajduje się ponad milion pacjentów.

Oferta Grupy LUX MED kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie abonamentów medycznych, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ. W obsłudze klientów w ramach kontraktu z NFZ specjalizuje się jedna z marek wchodzących w skład Grupy – Medycyna Rodzinna. Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową – LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

Pięć lat temu MID Europa Partners, czołowa instytucja zarządzająca funduszami private equity
w Europie Środkowej i Wschodniej, rozpoczęła konsolidację na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce, inwestując najpierw w LUX MED i Medycynę Rodzinną (w 2007 r.). Rok później LUX MED nabył sieć Centrów Medycznych PROMEDIS, jednocześnie dzięki kolejnej inwestycji, MID Europa Partners stał się właścicielem CM LIM. Następne lata były okresem intensywnej integracji CM LIM, LUX MED, Medycyny Rodzinnej i PROMEDIS.

Od sierpnia 2010 działa Szpital LUX MED na warszawskim Ursynowie. Z usług Szpitala można skorzystać odpłatnie oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Po zakończeniu procesu rebrandingu centra medyczne Grupy LUX MED funkcjonują pod 2 markami: LUX MED i Medycyna Rodzinna. Do dyspozycji pacjentów jest 47 placówek LUX MED i 24 centra medyczne Medycyny Rodzinnej na terenie całego kraju. Dodatkowo, od 2010 r., pod marką PROFEMED działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”.

Do Grupy należy również ośrodek Tabita – placówka całodobowej opieki dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej specjalistycznej opieki.

Do Grupy LUX MED należy też LUX MED Diagnostyka, w tym AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych, Konsylium oraz Med-Sport. Ośrodki diagnostyczne AVI specjalizują się w szerokiej gamie badań radiologicznych (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego), Równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja. FADO – to największy w Polsce usługodawca oferujący diagnostykę mobilną – mammografię i hemodynamikę. FADO dysponuje m.in. 13 mammobusami. Med-Sport obecnie prowadzi pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Częstochowie, a także pracownie tomografii komputerowej w Lublińcu, Kłobucku oraz Pajęcznie.

W kwietniu 2012 r. LUX MED nabył 100% udziałów spółki Endoterapia – czołowego ośrodka endoskopowego w Polsce. Spółka prowadzi dwa oddziały w Warszawie i Łodzi, w których świadczy usługi zarówno w trybie hospitalizacji planowej, jak i chirurgii jednego dnia.

Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *