Usuwanie szkód wynikających z błędów i zdarzeń medycznych po 1 stycznia 2012 r. – SZKOLENIE 12.12.2011 r.

Z dniem 1 stycznia 2012 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przewiduje ona nowy tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych będących konsekwencją tzw. zdarzeń medycznych.

Nowy model jest wzorowany na systemach nordyckich, przewidujących zastąpienie odpowiedzialności cywilnej szczególnej postaci ubezpieczeniem bez winy (tzw. ubezpieczenie NFPI – No Fault Patient Insurance). Powołanie specjalnych wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych istotnie zmieni sytuację pacjentów poszkodowanych w szpitalach. W ramach nowego trybu mają oni uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w krótszym czasie, bez potrzeby kierowania sprawy do sądu. O tym, czy w danym przypadku wystąpiło wspomniane zdarzenie medyczne mają orzekać same komisje. Celem szkolenia jest omówienie dwóch modeli usuwania szkód powstałych w szpitalach tzn. trybu sądowego oraz postępowania przed wspomnianymi komisjami odszkodowawczymi.


W PROGRAMIE

Sądowy model dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne

 • Pojęcie błędu medycznego
 • Funkcje odpowiedzialności cywilnej
 • Reżim odpowiedzialności cywilnej
 • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Szkoda majątkowa i niemajątkowa
 • Wina (osób wykonujących zawody medyczne oraz tzw. wina organizacyjna)
 • Adekwatny związek przyczynowy
 • Ciężar dowodu
 • Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
 • Przyczynienie się poszkodowanego


Pozasądowy model usuwania szkód wynikających ze zdarzeń medycznych – postępowanie przed wojewódzkimi komisjami odszkodowawczymi – wchodzi w życie 1 stycznia 2012

 • Pojęcie zdarzenia medycznego
 • Kompetencje wojewódzkich komisji odszkodowawczych
 • Postępowanie przed komisjami – obowiązki podmiotów leczniczych oraz ubezpieczycieli
 • Kwotowe ograniczenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Terminy wydawania orzeczeń
 • Wątpliwości natury konstytucyjnej

WYKŁADOWCA:

 

Dr Marcin Śliwka jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i medycznym. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi zajmującymi się ochroną praw pacjenta. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Medycznego, współpracuje z Polskim Towarzystwem Bioetycznym oraz serwisem Prawo
i Zdrowie. W 2010 r. opublikował książkę pt.: „Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym”. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych prawu medycznemu.


KOSZT UDZIAŁU:
565 zł + 23% VAT/ os

KONTAKT: Dziołak Eliza [EDziolak@wolterskluwer.pl]

MIEJSCEWarszawa, ul. Płocka 5a

ORGANIZATOR: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska

STRONA INTERNETOWA:   www.LEX.pl/szkolenia; www.abc.com.pl/zdrowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *