Tulipany Narodowego Dnia Życia – wręczenie statuetek

W Narodowy Dzień Życia zostaną wyróżnieni artyści, dziennikarze, organizacje prospołeczne i samorządy lokalne za swoją działalność i podjęte inicjatywy, promujące wartości rodzinne.

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Życia. W ramach organizowanej w tym roku kampanii promujemy wartość więzi rodzinnych, a w szczególności solidarność międzypokoleniową.

Zwieńczeniem obchodów będzie wręczenie statuetek Tulipanów Narodowego Dnia Życia. Celem nagród jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: dziennikarz, inicjatywa społeczna, dzieło kultury, samorząd przyjazny rodzinie.

Do nagród zostali nominowani:

W kategorii „Dziennikarz”:

 • Małgorzata Wróblewska-Borek – za konsekwentną pracę nad promowaniem rodziny w lokalnej wspólnocie i mediach;
 • Tomasz Terlikowski – za odwagę i konsekwencję w promowaniu wartości rodzinnych;
 • Krzysztof Ziemiec – za publiczne świadectw o wartości życia rodzinnego.

W kategorii „Inicjatywa społeczna”

 • Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas – za cykl imprez integracyjnych dla rodzin;
 • Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży na warszawskiej Pradze – za pomoc i wsparcie rodzin żyjących w trudnych warunkach;
 • Rodzinny dom opieki dla osób starszych w Krakowie – za tworzenie rodzinnych warunków dla samotnych osób starszych.

W kategorii „Dzieło kultury”

 • Michał Świder – za całokształt twórczości plastycznej, wierność samemu sobie i konsekwencję w działaniu;
 • Film „Popiełuszko. Wolność jest w nas” – za wytrwałość, osiągnięty efekt, tłumy widzów w kinach;
 • Rafał Blechacz – Koncerty Chopinowskie – za wielki talent i rozsławienie Polski w świecie.

W kategorii „Samorząd przyjazny rodzinie”

 • Miasto Radom – za program Tworzymy rodziny zastępcze pod hasłem „Kto mnie pokocha?”;
 • Miasto St. Warszawa – za ustanowienie programu operacyjnego „Rodzina”;
 • Miasto Wrocław – za Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa Plus Trzy i jeszcze Więcej”.

 

*             *             *

Tulipany zostaną przyznane w trakcie gali Narodowego Dnia Życia, 24 marca 2010 w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim (rozpoczęcie o godz. 19.00). Briefing dla mediów o godz. 18.00.

*             *             *

Narodowy Dzień Życia – święto powołane uchwałą Sejmu RP 23 marca 2004 r. i obchodzone tego dnia każdego roku. Tym razem motywem przewodnim jest wzmacnianie więzi międzypokoleniowej między wnukami a dziadkami. Organizatorzy chcą pokazać, jak ważne są rodziny wielopokoleniowe i jak istotna jest rola starszego pokolenia. Ogólnopolska kampania „Dziadki –dziatkom” obejmuje reklamy telewizyjne, działania medialne, lokalne obchody organizowane przez gminy i organizacje pozarządowe oraz konkurs Tulipany Narodowego Dnia Życia. Twarzą tegorocznej kampanii jest Jan Kobuszewski z rodziną.

*             *             *

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Chce by rodziny były szczęśliwe i dumne oraz otoczone szacunkiem społeczeństwa. Więcej informacji na www.ndz.org.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *