BENEFIT Media i Sarcoma razem na rzecz chorych na mięsak

Agencja BENEFIT Media Communications udziela wsparcia Stowarzyszeniu Osób Chorych na Mięsaki SARCOMA. Wspólne działania mają na celu mocniej pobudzić świadomość występowania chorób nowotworowych w postaci nowotworu Sarcoma (pol. mięsak). Planowane na 2010 roku wydarzenia mają pomóc chorym i ich rodzinom w walce z chorobą.

Agencja ma na celu, poprzez kontakty z mediami rozpocząć informowanie o problemie nowotworów złośliwych – mięsaków. Fakt chorowania coraz większej liczby osób na te nowotwory i nieświadomość istnienia tej choroby powodują, że dla wielu zbyt późna diagnoza mięsaka oznacza wyrok śmierci.

Natomiast coraz większa wyleczalność chorób nowotworowych, które zostają prawidłowo zdiagnozowane i wykryte w odpowiednim czasie świadczą o konieczności przypominania o systematycznych wizytach u lekarza i przeprowadzania badań rentgenowskich w przypadku pojawienia się pierwszych potencjalnych oznak nowotworu.

To również będzie zadaniem agencji BENEFIT Media – uświadamianie o konieczności wykonywania badań oraz współpraca z ekspertami Stowarzyszenia, którzy będą wyjaśniać rolę tych badań i znaczenie wczesnego wykrywania nowotworu. Jednocześnie agencja będzie świadczyła usługi na rzecz Sarcomy polegające na poszukiwaniu sponsorów oraz partnerów inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie, np. kampanii informacyjnej przy okazji Onko-Biegu, który odbędzie się pod koniec lata w Warszawie.

Stowarzyszenie Osób Chorych na Mięsaki SARCOMA powstało w 2007 roku w Warszawie. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą trzy osoby: Kamil Dolecki (Prezes Zarządu), Monika Osełka (Członek Zarządu) oraz Katarzyna Majka (Członek Zarządu).

Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), zgodnego ze światowymi standardami (planowane są działania wspierające standaryzację nowej chemioterapii), działalność na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom (kierowanie na dodatkowe konsultacje i wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących pacjentów), wspieranie ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin (wsparcie pacjentów przy ubieganiu się o świadczenia socjalne), prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowym mającej na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi, w tym mięsakami (Onko-Bieg), nawiązywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą. Stowarzyszenie adresuje swoją działalność statutową do całego społeczeństwa, w szczególności zaś do wszystkich chorych na mięsaki i ich rodzin.

Stowarzyszenie jest członkiem m.in. Europejskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych (ECPC) oraz Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych (PKOPO), jak i również współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Gist i Fundacją Lindy Shriver z USA.

Wszelkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie, m.in. współpraca z ośrodkami klinicznymi leczącymi chorych na mięsaki, organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami zajmującymi się problematyką nowotworową w tym mięsakami, udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi, upowszechnianie wiedzy o mięsakach i najnowszych sposobach profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia, inicjowanie akcji związanych z diagnostyką mięsaków, mają na celu uświadamianie społeczeństwa o tej specyficznej odmianie nowotworu. Jest to bardzo rzadko występująca odmiana, która stanowi 1% wszystkich nowotworów złośliwych, występujących u osób dorosłych. Częściej choroba ta występuje u dzieci i młodzieży, gdzie udział procentowy wynosi 7-10% zachorowań na nowotwory złośliwe w tej grupie wiekowej.

www.sarcoma.pl

źródło: media.netpr.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *