DODATKOWE UBEZPIECZENIE ZNISZCZY POLSKIE SZPITALE

Pakiet ustaw zdrowotnych wprowadził nowe obowiązki ubezpieczeniowe dla szpitali. Od 1 stycznia istnieje konieczność ubezpieczenia się od tzw. zdarzeń medycznych. Zdaniem Pracodawców RP spowoduje to ogromne problemy finansowe polskich szpitali, o czym dyskutowano podczas spotkania z mediami, które odbyło się w środę, 18 stycznia w siedzibie Pracodawców RP.

Nowe ubezpieczenie kosztuje pojedynczy szpital, zarówno prywatny jak i publiczny, od 200 do 800 tys. zł rocznie. Dodatkowo od nowego roku aż czterokrotnie wzrosła stawka OC. Z szacunków ekspertów Pracodawców RP wynika, że ok. 850 mln zł, głównie z kontraktów, zamiast na leczenie i inwestycje zostanie przeznaczone na ubezpieczenia.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów ubezpieczeń jest kolejna ustawa zdrowotna, która wprowadziła rozpoczęcie działalności wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Tym samym umożliwiono dochodzenie roszczenia przez pacjenta w szybszym trybie.

 – Instrument ten byłby dobry, gdyby był bardziej przewidywalny. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem komisje nie muszą bowiem przeprowadzać postępowania dowodowego, choć jednocześnie są zobligowane do wydania decyzji w ciągu zaledwie czterech miesięcy – powiedział Wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Mądrala. Jego zdaniem w bardzo wielu przypadkach tak krótki okres nie jest wystarczający na przygotowanie rzetelnych i wiarygodnych ekspertyz. Poza tym korzystna dla pacjenta decyzja komisji nie jest wiążąca dla ubezpieczyciela, który powinien przedstawić swoją ofertę. Gdy pacjent nie zgodzi się z zaproponowaną sumą,  pozostanie mu złożenie pozwu do sądu, dla którego orzeczenie komisji nie ma żadnego znaczenia.

Zdaniem Pracodawców RP stosowanie takich procedur doprowadzi do zapadania wielu niesprawiedliwych i krzywdzących dla szpitali orzeczeń, od których nie mają one prawa odwołać się do sądu powszechnego, co jest skrajną niesprawiedliwością.

 – Pacjent widząc, że decyzja komisji idzie nie po jego myśli, może w każdej chwili wycofać wniosek i rozpocząć procedury prawne w sądzie powszechnym. Ma także prawo odmówić przyjęcia odszkodowania w wysokości zaproponowanej przez ubezpieczyciela i ponownie dochodzić roszczenia przed sądem – powiedział Mądrala.

Zdaniem Wiceprezydenta Pracodawców RP jest to jawna dyskryminacja szpitali, które będąc stroną postępowania nie mają wystarczających  praw. – Także kwestia wysokości odszkodowania, od której będzie zależał poziom przyszłej składki ubezpieczenia, jest ustalany poza ich wiedzą – dodał.

Tę samą obawę podzielił Andrzej Sokołowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. – Brak konieczności dowodzenia, relatywnie silna pozycja pacjenta, bardzo szeroka definicja zdarzenia medycznego oraz szybki tryb postępowania powoduje, że instrument ten może być nadmiernie wykorzystywany
przez pacjentów. Z takiego założenia najprawdopodobniej wyszli ubezpieczyciele i zrezygnowali z oferowania ubezpieczenia od tych zdarzeń. Jedyna firma, która zdecydowała się sprzedawać takie ubezpieczenia, oszacowała ryzyko wypłat odszkodowań na bardzo wysokie, co odzwierciedliła w poziomie oferowanej składki. Jej wysokość w skali roku rzadko spada poniżej 200 tys. zł. – tłumaczył Sokołowski. Podkreśla on, że za drastyczną podwyżkę ubezpieczeń zapłaci każdy pacjent. Publiczne szpitale będą się zadłużały, niepubliczne – będą musiały podnieść ceny. – Skandalem jest to, że nie przeprowadzono symulacji skutków wprowadzenia ustawy – mówił Sokołowski.

Zdaniem uczestników spotkania kluczową kwestią jest doprecyzowanie pojęcia „zdarzenia medycznego” oraz wprowadzenie dobrowolności dodatkowego ubezpieczenia. Jego posiadanie, a także wzrost sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC, wzrost cen materiałów jednorazowego użytku, wzrost kosztów mediów oraz podniesienie składki rentowej to najważniejsze dodatkowe koszty obciążające od 2012 r. polskie szpitale. Z ankiety przeprowadzonej wśród prawie 100 członków OSSP wynika, że same koszty ubezpieczenia się od zdarzeń medycznych wahają się od 166 tys. zł do 589 tys. zł.

– Jeden z wielkopolskich szpitali, który w zeszłym roku zapłacił za ubezpieczenia łącznie niecałe 100 tys. zł, w tym roku zapłaci ok. 1 mln zł, co stanowi ok. 5 proc. jego przychodów – podkreślił Andrzej Sokołowski. Dodał, że wśród członków organizacji istnieje szpital, w którym koszt ubezpieczeń stanowi… 18 proc. wartości jego kontraktu z NFZ.

Pracodawcy RP oraz OSSP wystąpią do Ministra Zdrowia z apelem o zmianę tych przepisów. Istnieje ogromna obawa, że kolejna, wcześniej nieoczekiwana ogromna polisa ubezpieczeniowa jeszcze bardziej osłabi polskie szpitale.

***
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to największa i najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *