Targi Sprzętu i Medycznego Wyposażenia Diagnostycznego i Terapeutycznego MEDYCYNA XXI

Data najbliższej edycji: 19-21 IX 2012  

Tematem wiodącym Targów MEDYCYNA XXI jest prezentacja rozwiązań technicznych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia medycyny nuklearnej, jako dyscypliny wspierającej pozostałe gałęzie medycyny.


Targi są szczególną imprezą handlową, ponieważ stanowi ona integralną część XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Dają możliwość zapoznania się z ofertą handlową znaczących producentów urządzeń diagnostycznych i sprzętu terapeutycznego, stosujących najbardziej zaawansowane technologie, umożliwiając jednocześnie uczestnictwo w spotkaniu naukowców, praktyków i menedżerów lecznictwa.

Istotny jest fakt, że to ważne przedsięwzięcie odbywa się w Kielcach, które stają się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem wymiany osiągnięć naukowych i praktyki medycyny nuklearnej, gdzie w strukturach organizacyjnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii działa Zakład Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET, a absolwenci kierunku Fizyka Medyczna na kieleckim Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego stanowią ważne zaplecze kadrowe pracowników technicznych tego Ośrodka.

www.medycyna.targikielce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *