NA SZCZĘŚCIE NIE UDAŁO SIĘ WYELIMINOWAĆ PRYWATNYCH SZPITALI Z RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie dotyczące porozumienia zawartego przez Konwent Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych Miasta Lublin, mającego na celu wyeliminowanie prywatnych szpitali z rynku usług medycznych w tym mieście.

Pracodawcy RP wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych (OSSP) już na początku roku alarmowali Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że działania Konwentu Szpitali Wojewódzkich, Klinicznych i Resortowych Miasta Lublin ograniczają konkurencję. W grudniu 2011 r. Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie. – To ogromny sukces, że urząd znalazł podstawę do wszczęcia postępowania antymonopolowego. Mam nadzieję, że decyzja UOKiK skutecznie odstraszy dyrektorów szpitali publicznych przed podobnymi, nielegalnymi i antykonkurencyjnymi zmowami – mówi Andrzej Sokołowski, Prezes OSSP.
 
W przypadku podjęcia korzystnej dla OSSP decyzji przez Prezesa UOKiK niepubliczne podmioty lecznicze dostaną możliwość starania się o odszkodowanie za szkody, jakich doznały z powodu porozumienia zawartego przez Konwent.

– Od początku podkreślaliśmy, że tylko natychmiastowe wycofanie się z porozumienia uchroni szpitale publiczne przed możliwą karą urzędu antymonopolowego – mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP. – Na szczęście wstrzymano wypowiadanie umów i nie doszło do konieczności przeprowadzania ponownego kontraktowania w Lublinie – dodaje Mądrala.

Przypomnijmy, że podpisane w styczniu 2011 r. porozumienie polegało na uzgodnieniach pomiędzy sygnatariuszami dotyczących wypowiadania niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej zawartych na 2011 r. umów wykonywania na ich rzecz specjalistycznych badań medycznych. Umowy te były podstawą umożliwiającą podpisanie kontraktu z NFZ. Publiczne placówki liczyły, że wyeliminowanie z rynku prywatnych placówek zwiększy ich szansę na uzyskanie wyższych kontraktów. Determinację członków Konwentu potwierdzały przesyłane do Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Lublinie zawiadomienia o wypowiedzeniu umów. Skutki działania członków Konwentu mogły dotknąć nawet 90 proc. prywatnych szpitali funkcjonujących w Lublinie.

***
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to największa i najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl).

 

Źródło: PRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *