Ruszają warsztaty okulistyczno-diabetologiczne – Retina College 2012

Przez cztery kolejne miesiące lekarze specjaliści z dwunastu miast Polski będą mogli uczestniczyć w cyklu szkoleń okulistycznych „Retina College 2012”, poświęconych przede wszystkim problematyce chorób siatkówki oka. Patronat nad warsztatami objęło Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Za udział w warsztatach uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Pierwsze warsztaty zostaną przeprowadzone 17 marca br. w Bydgoszczy i Lublinie. Szkolenia mają przyczynić się do poszerzenia oraz ugruntowania wiedzy medycznej lekarzy okulistów nt. najczęściej występujących schorzeniach siatkówki oka takich jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) i cukrzycowy obrzęk plamki (DME). Oprócz tematów dotyczących nowych metod terapii m.in. cukrzycowego obrzęku plamki, poruszone zostaną także takie aktualne problemy, które budzą kontrowersje w środowisku okulistycznym, jak leczenie preparatami anty–VEGF czy prawne aspekty stosowania leków poza wskazaniami. Pełny program spotkań dostępny jest na stronie internetowej www.retinacollege.pl

Radę Naukową „Retina College 2012”, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Marty Misiuk-Hojło, tworzą: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, prof. nadzw. dr hab. n med. Artur Mamcarz oraz dr n. med. Antoni Bąk.

Stale rosnąca liczba schorzeń siatkówki oraz rozwój nowych terapii zmuszają nas do nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Zachęcam do wzięcia udziału w warsztatach „Retina College 2012”, które są odpowiednim miejscem do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz zwiększenia i pogłębienia wiedzy w zakresie chorób z pogranicza okulistyki i diabetologii – mówi prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Terminy spotkań

1.            Bydgoszcz – 17 marca 2012r.

2.            Lublin – 17 marca 2012r.

3.            Gdańsk – 24 marca 2012.

4.            Kielce – 24 marca 2012r.

5.            Łódź – 31 marca 2012 r.

6.            Białystok – 31 marca 2012r.

7.            Katowice – 21 kwietnia 2012r.

8.            Wrocław – 19 maja 2012r.

9.            Szczecin – 19 maja 2012r.

10.          Rzeszów – 26 maja 2012r.

11.          Kraków – 2 czerwca 2012r.

12.          Olsztyn – 2 czerwca 2012r.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się na stronie internetowej www.retinacollege.pl/rejestracja.

Sponsorami wydarzenia są firma Novartis Poland oraz Alcon Polska.

O leku Lucentis®

Lucentis jest dopuszczony do obrotu w ponad 85 krajach we wskazaniu do stosowania w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD, age-related macular degeneration) oraz w ponad 30 krajach we wskazaniu do stosowania w leczeniu upośledzonego widzenia spowodowanego cukrzycowym obrzękiem plamki (DME, diabetic macular edema). W marcu 2011 roku unijny Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) wydał pozytywną opinię na temat stosowania leku Lucentis w leczeniu upośledzonego widzenia spowodowanego niedrożnością naczyń żylnych siatkówki (RVO, retinal vein occlusion), w tym zarówno niedrożnością jednej z gałęzi żyły środkowej siatkówki, jak i samej żyły środkowej siatkówki.

Lucentis charakteryzuje się dobrze określonym profilem bezpieczeństwa, a firma Novartis systematycznie i na bieżąco dokumentuje i ocenia bezpieczeństwo i tolerancję leku Lucentis w zarejestrowanych wskazaniach. Do chwili obecnej globalna ekspozycja na Lucentis wynosi ponad 750 000 pacjentolat.

Firma Novartis rozpoczęła program badawczy LUMINOUS™ – jedno z zakrojonych na najszerszą skalę badań obserwacyjnych w okulistyce, które dostarczy dodatkowych dowodów naukowych na temat długookresowej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Lucentis w zarejestrowanych wskazaniach w warunkach codziennej praktyki lekarskiej.

Informacje na temat firmy Novartis

Firma Novartis dostarcza rozwiązania zdrowotne zaspokajające ciągle zmieniające się potrzeby pacjentów i społeczeństw. Novartis to firma skupiona wyłącznie na ochronie zdrowia, która oferuje zdywersyfikowane portfolio produktów, które w sposób optymalny zaspokajają te potrzeby: innowacyjne leki, produkty okulistyczne, tanie leki generyczne, prozdrowotne produkty dla konsumentów, szczepionki ochronne i narzędzia diagnostyczne. Novartis to jedyna firma zajmująca wiodącą pozycję we wszystkich tych obszarach. W 2010 roku grupa kapitałowa Novartis osiągnęła sprzedaż netto wynoszącą 50,6 miliarda dolarów amerykańskich, z czego około 9,1 miliarda (8,1 miliarda po wyłączeniu odpisów amortyzacyjnych) zainwestowała w działalność badawczo-rozwojową. Grupa kapitałowa Novartis, której siedziba znajduje się w Bazylei w Szwajcarii, zatrudnia około 119 tysięcy pracowników na pełen etat i prowadzi działalność w ponad 140 krajach na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać w internecie pod adresem: http://www.novartis.com.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *