REHABILITACJA W CHOROBACH DZIECI I MŁODZIEŻY. Diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego

Wydawnictwo Lekarskie PZWL zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej „Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży. Diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego 

 

Konferencja dotyczyć będzie postępowania rehabilitacyjnego w przypadku dysfunkcji występujących w różnych chorobach u dzieci i młodzieży.

Organizatorzy mają na celu przekazanie w skondensowanej formie obecnego stanu wiedzy opartej na dowodach naukowych. Udział w niej pozwoli na weryfikację posiadanych wiadomości i podejmowanie efektywnych działań leczniczych.

 

Tematy sesji:

 

I.        Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i  młodzieży cz. 1 – dziecko spastyczne.

 

II.      Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego u dzieci i młodzieży cz. 2 – wiotkość ośrodkowa i obwodowa, choroby nerwowo – mięśniowe.

 

III.    Monitorowanie przebiegu procesu rehabilitacji jako wskaźnik prawidłowości i efektywności działań fizjoterapeutycznych.

 

IV.    Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu.

 

V.      Sprzęt rehabilitacyjny – sposoby wspomagania procesu usprawniania (dobór sprzętu, wskazania, przeciwwskazania).

 

VI.    Rehabilitacja w chorobach narządów wewnętrznych (zespół metaboliczny, otyłość, cukrzyca).

 

Na sesjach poświęconych poszczególnym zagadnieniom informacje będą prezentowane według następującego schematu:

1.      przedstawienie problemu terapeutycznego (jednostka chorobowa, zespół chorobowy, symptomatologia),

2.      diagnostyka funkcjonalna,

3.      programowanie procesu rehabilitacji,

4.      działania fizjoterapeutyczne (metody leczenia, usprawniania itp.).

 

Konferencja została objęta patronatem naukowym przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji, Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

 

BIURO ORGANIZACYJNE:

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

tel.: 22 695 40 38

Szczegółowych informacji szukaj na stronie: http://konferencjarehabilitacja2011.pzwl.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *