Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia Konferencja naukowa 15-16 listopada

W dniach 15-16 listopada, w Warszawie , odbędzie się konferencja naukowa „Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia”. Ma ona na celu analizę racjonalizacji kosztów w ochronie zdrowia oraz wskazanie pożądanych zmian z interdyscyplinarnego punktu widzenia. 

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia to temat bardzo istotny nie tylko  osób zawodowo związanych ze służbą zdrowie. Niezwykle ważne jest zatem wspólne spojrzenie na tę problematykę osób specjalizujących się w ekonomii, ekonometrii, zarządzaniu, prawie, rachunkowości, ubezpieczeniach i zdrowiu publicznym, a przede wszystkim osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Konferencja stanowić będzie forum wymiany poglądów, opinii i wyników badań empirycznych pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w tematykę funkcjonowania tego systemu w Polsce podmiotami.

Konferencję organizują: Katedra Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katedrę i Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uczelnię łazarskiego oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2011 r. w auli I gmachu C, Szkoły Głównej Handlowej, 16 listopada w auli A Centrum Dydaktycznego  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej informacji na stronie http://www.abc.com.pl/finanseszpitala/


Magdalena Dobosz

Specjalista ds. PR

Mail: m.dobosz@mediaforum.pl

Tel. 691 110 890

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *