Przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej z nowym prawem o działalności leczniczej – debata online

Nowa ustawa o działalności leczniczej, wchodząca w skład rządowego pakietu zdrowotnego, podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego 11 maja 2011 r., w sposób znaczący zmienia dotychczasowe zasady funkcjonowania sektora medycznego, w tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z nową ustawą samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki będą musiały same pokrywać ich ujemne wyniki finansowe. Nie będzie możliwe tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Szpitale będą za to mogły się łączyć, tworząc spółki. Z kolei samorządy będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych szpitali, ale pod warunkiem, że zdecydują się na przekształcenie.

Podczas debaty 10 czerwca organizowanej przez Wolters Kluwer Polska,  przybliżymy nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jak również wskażemy możliwe pułapki i zagrożenia. Do oglądania debaty  zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli samorządów, kadrę zarządzającą i pracowników placówek ochrony zdrowia.

Zapraszamy zadawania pytań, na które eksperci odpowiedzą podczas debaty. W tym celu przygotowaliśmy specjalny formularz, dostępny pod adresem 
http://www.abc.com.pl/debaty/

 

Debata odbędzie się 10 czerwca, w godzinach 13:00-14:30.

Więcej informacji i rejestracja na transmisję on-line: http://www.abc.com.pl/debaty/

Bliższe informacje

 

Magdalena Dobosz

Media Forum

mobile:+48  660  615  239

email:m.dobosz@mediaforum.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *