Program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną dostępny dla pacjentów w 38 ośrodkach w Polsce

Dzisiaj ponad 300 mln osób na świecie choruje na astmę, a według szacunków w ciągu najbliższych 20 lat liczba chorych zwiększy się o dalsze 100 mln osób. Około 5% tej liczby to chorzy na ciężką alergiczną postać astmy.

U co piątego pacjenta z tej grupy, pomimo zastosowania rekomendowanych w leczeniu tej postaci choroby leków (w tym doustnych steroidów) nie uzyskuje się zadowalającej kontroli objawów. Tacy pacjenci codziennie doświadczają objawów astmy, pojawiają się u nich częste, nieprzewidywalne zaostrzenia choroby oraz objawy nocne. Chorzy ci mają znacznie obniżoną aktywność fizyczną, a także życiową, co łączy się z niezdolnością do pracy, ponadto choroba utrudnia im wykonywania codziennych, prostych czynności, jak na przykład wyjście do sklepu, czy wejście po schodach bez odpoczynku. W Polsce liczbę chorych na ciężką, niedostatecznie kontrolowaną postać astmy szacuje się na około 1600 osób, a liczba ta stale się zwiększa.

Przyczynami choroby są czynniki genetyczne, a także źle leczone lub w ogóle nieleczone infekcje lub ciężkie przeziębienia. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi astmy ciężkiej alergicznej jest palenie papierosów zarówno aktywne jak i bierne. Jeśli choroba nie jest dobrze kontrolowana mogą wystąpić zaostrzenia pomimo zastosowania optymalnego leczenia. Dlatego każdy chory powinien znaleźć się pod specjalistyczną opieką na wysokim poziomie w wyspecjalizowanym ośrodku i stałą kontrolą lekarza. Koszty leczenia chorych cierpiących na astmę ciężką są bardzo wysokie i stanowią ponad 50% wszystkich kosztów przeznaczonych na opiekę chorych na astmę. W Europie średni koszt leczenia astmy ciężkiej jest 13-krotnie wyższy niż koszt leczenia astmy o zwykłym przebiegu.

W odpowiedzi na potrzeby rosnącej liczby pacjentów, w 2012 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną, który zdecydowanie poprawia stan zdrowia, jakość życia, a w konsekwencji umożliwia im powrót do normalnego życia. Z programu skorzystać mogą pacjenci powyżej 12. roku życia z ciężką, niekontrolowaną alergiczną astmą oskrzelową, z alergią na alergeny całoroczne potwierdzoną punktowymi testami skórnymi lub testami swoistego IgE. Są to również pacjenci, którzy pomimo stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów w połączeniu z LABA, wymagają częstego stosowania doustnych glikokortykosteroidów z powodu braku kontroli objawów astmy. Program obejmuje pacjentów o masie ciała 20-150 kg, niepalących tytoniu, u których wykluczono inne mechanizmy (choroby współistniejące) powodujące ciężki przebieg astmy innych niż reakcja organizmu na całoroczne alergeny wziewne.

Ponadto pacjenci muszą spełniać co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

  • objawy niekontrolowanej astmy,
  • trzy lub więcej epizodów zaostrzeń w roku wymagających stosowania systemowych glikokortykosteroidów lub zwiększania ich dawki u osób, które stosują je przewlekle,
  • hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu zaostrzenia astmy,
  • incydent ataku astmy zagrażający życiu w przeszłości,
  • utrzymująca się obturacja dróg oddechowych,
  • pogorszenie jakości życia z powodu astmy.

Program lekowy został uruchomiony w 38 ośrodkach w Polsce, we wszystkich województwach. Lek jest podawany ambulatoryjnie lub w ramach hospitalizacji w oddziałach alergologicznych lub pulmonologicznych, tylko przez lekarza specjalistę z zakresu alergologii lub pulmonologii. Obecnie programem objętych jest 104 pacjentów (stan na 5 czerwca 2013r.).

Pacjent jest kwalifikowany do udziału w programie przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lista ośrodków program lekowy astma ciężka

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Karpacz

• Centrum Pulmonologii i Alergologii S. A.,

Oddział Alergologiczny,

ul. Myśliwska 13, tel. 88 335 81 21

 

Lubin

• Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus,

Oddział Alergologiczny z Pododdziałem Chorób

Wewnętrznych, ul. Leśna 8, tel. 76 728 24 00

 

Wrocław

• SPSK nr 1, Oddział Alergologiczny dla Dzieci,

ul. J. M. Hoene-Wrońskiego 13C,

tel. 71 770 30 95

• SPSK nr 1, Oddział Alergologiczny,

ul. Pasteura 4,

tel. 71 784 22 32, 71 784 20 29

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bydgoszcz

• Szpital Uniwersytecki nr 2, Klinika Alergologii,

Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych,

ul. Ujejskiego 75, tel. 52 365 54 16

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Lublin

• SPSK Nr 4, Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,

ul. dr. K. Jaczewskiego 8,

tel. 81 724 48 19, 81 724 48 20

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SPZOZ,

Oddział Alergologii i Chorób Płuc,

Al. Kraśnicka 100, tel. 81 537 42 01 wew. 4771,

tel. 81 537 43 00 wew. 4774

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Zielona Góra

• Szpital Wojewódzki SPZOZ,

Oddział Pulmonologii,

ul. Zyty 26, tel. 68 329 64 54

 

Żary

• 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ,

Oddział Pulmonologii,

ul. Żelazna 1a, tel. 68 470 78 10

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Łódź

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,

Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej

ul. Pabianicka 62, tel. 42 689 59 72

• SPZOZ UKS nr 1 UM,

Oddział Chorób Wewnętrznych,

ul. Kopcińskiego 22, tel. 42 677 69 39

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Chrzanów

• Szpital Powiatowy, Oddział Pulmonologii,

ul. Topolowa 16, tel. 32 624 73 44, 32 624 73 54

 

Kraków

• Szpital Specjalistyczny,

Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii,

ul. Skarbowa 4, tel. 12 687 62 00

• SPZOZ Szpital Uniwersytecki,

Oddział Pulmonologii, ul. Skawińska 8,

tel. 12 430 51 58, 12 430 52 66 wew. 256, 272

• SPZOZ Szpital Uniwersytecki, Oddział Alergii

i Immunologii, ul. Skawińska 8, tel. 12 430 53 72

• SPZOZ Szpital Uniwersytecki,

Oddział Toksykologii, ul. Śniadeckich 10,

tel. 12 423 11 22

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Radom

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,

Oddział Pulmonologiczny,

ul. J. Aleksandrowicza 5, tel. 48 361 49 23

 

Warszawa

• CSK MSW, Klinika Chorób Wewnętrznych

i Alergologii, ul. Wołoska 137, tel. 22 508 14 61

• IGiChP, Oddział Pulmonologiczny,

ul. Płocka 26, tel. 22 431 22 28

• Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital

Kliniczny, Oddział Kliniczny Pneumonologii

i Alergologii Dzieci Starszych i Młodszych,

ul. Działdowska 1, tel. 22 452 32 04

• SPCSK, Klinika Chorób Wewnętrznych

Pneumonologii i Alergologii,

ul. Banacha 1A, tel. 22 599 25 62

• WIM, Klinika Chorób Wewnętrznych,

Pneumonologii i Alergologii,

ul. Szaserów 128, tel. 22 681 65 81

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Głuchołazy

• SPZOZ Oddział Pulmonologii

z Odziałem Chemioterapii,

ul. Lompy 2, tel. 77 400 93 16, 77 439 25 88

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Rzeszów

• SZGiChP, Oddział Pulmonologii, ul. Rycerska 2,

tel. 17 861 14 21 wew. 327, 17 861 14 21

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Białystok

• Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny,Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej,ul. Waszyngtona 17, tel. 85 745 07 10

• Uniwersytecki Szpital Kliniczny,

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, tel. 85 746 86 12

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Gdańsk

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,

Klinika Alergologii i Pneumonologii,

ul. Dębinki 7, tel. 58 349 16 25

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Bystra

• Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii,

Oddział Pulmonologiczno-Alergologiczny,

ul. Fałata 2, tel. 33 499 18 62, 33 499 18 63

 

Częstochowa

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,

Oddział Chorób Płuc, ul. Bialska 104/118,

tel. 34 367 32 55, 34 367 32 59

 

Katowice

• SP CSK ŚUM, Oddział Pneumonologii,

ul. Medyków 14, tel. 32 789 46 51

• SPSK nr 5 ŚUM, Oddział Alergologii

i Immunologii Klinicznej,

ul. Ceglana 35, tel. 32 358 14 35

 

Zabrze

• SPSK nr 3 ŚUM, Oddział Pulmonologiczny,

ul. Koziołka 1, tel. 32 373 22 24

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

CHĘCINY

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,

Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny,

ul. Czerwona Góra 10, tel. 41 346 50 44 wew. 159, 122

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Olsztyn

• SPZGiChP, Oddział II Pulmonologiczny

z Pododdziałem Alergologii Oddechowej,

ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 27

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Poznań

• Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM,

Oddział Pulmonologii, Alergologii

i Onkologii Pulmonologicznej,

ul. Szmarzewskiego 82/84, tel. 61 841 70 61

• Szpital Kliniczny UM, Klinika Pneumonologii,

Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej,

ul. Szpitalna 27/33, tel. 61 849 13 42

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Koszalin

• SZGiChP, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,

ul. Niepodległości 44/48, tel. 94 342 20 51

Szczecin

• Specjalistyczny Szpital,

Oddział III Gruźlicy i Chorób Płuc,

ul. A. Sokołowskiego 11, tel. 91 442 72 60

 

PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *