Pracodawcy RP przypominają o konieczności uszczelnienia kontroli zwolnień lekarskich

Pracodawcy RP podkreślają konieczność walki z wykorzystywaniem przez pracowników „lewych” zwolnień lekarskich w celu uniknięcia otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę.

Polscy pracownicy w obawie przed utratą pracy coraz częściej uciekają w „chorobę”. Według danych ZUS, w pierwszym kwartale tego roku Zakład cofnął świadczenia zdrowotne warte 39 mln złotych. To niemal dwa razy więcej w porównaniu   z analogicznym okresem przed dwoma laty.

Pracownik zagrożony utratą pracy bardzo często dowiaduje się nieoficjalnie o zamiarach pracodawcy i w obawie przed utratą środków do życia „ucieka” nagle w długotrwałą (kilkumiesięczną) chorobę, wykorzystując ten czas na znalezienie innego zatrudnienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, jeżeli pracownik przed otrzymaniem wypowiedzenia przedstawi zwolnienie lekarskie, to pracodawca ma związane ręce i musi cierpliwie czekać na jego powrót, aby skutecznie wręczyć wypowiedzenie. Powodem tego rodzaju nadużyć są niewłaściwie skonstruowane przepisy prawne. Jest to szczególnie widoczne podczas procedury wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca ma bowiem obowiązek uprzedniego skonsultowania zamiaru podjęcia decyzji o zwolnieniu danego pracownika z reprezentującą go organizacją związkową. Pracownik uzyskuje informację od związku zawodowego, że pracodawca planuje wypowiedzieć mu umowy o pracę, w następstwie czego pracownik „zapada” na kilkumiesięczną chorobę.

Ten problem wymaga jak najszybszego rozwiązania, ponieważ w istotny sposób ingeruje w swobodę decyzyjną pracodawców. Dlatego też zdaniem Pracodawców RP konieczne jest nie tylko uszczelnienie systemu kontroli zwolnień lekarskich, lecz także zagwarantowanie pracodawcy prawa do informowania organizacji związkowej            o wypowiedzeniu równolegle, a nie przed wręczeniem takiego pisma pracownikowi.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). Pracodawcy RP powołali również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *