PRACODAWCY RP PROPONUJĄ UŚCIŚLENIE PRZEPISÓW NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, mająca na celu uratowanie systemu ochrony zdrowia przed ogromnymi wydatkami, nie uwzględnia wszystkich postulatów Pracodawców RP. Bulwersuje przede wszystkim  sprawa konieczności tworzenia apteki lub działu farmacji szpitalnej.

Nowelizacja, która weszła w życie 30 czerwca, nie do końca spełnia oczekiwania Pracodawców RP. – Nieprecyzyjnie zapisano w niej, jaki podmiot i w jakiej sytuacji powinien utworzyć aptekę lub dział farmacji szpitalnej – wymienia wady nowelizacji wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Mądrala. Przypomina także, że w ustawie o Zakładach Opieki Zdrowotnej uznano, iż zasadnym jest tworzenie apteki w szpitalach, który ma więcej niż 150 łóżek. Tymczasem obecny zapis wprowadzony do ustawy Prawo Farmaceutyczne za pomocą ustawy o działalności leczniczej stanowi, że aptekę należy utworzyć w każdym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Do tej kategorii kwalifikują się także szpital chirurgii jednego dnia, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej czy hospicjum.

Nie ma żadnego uzasadnienia dla tworzenia apteki lub działu farmacji szpitalnej w tego typu jednostkach, zwłaszcza w szpitalu chirurgii jednego dnia, do którego przychodzi pacjent zdiagnozowany i po kilku godzinach samodzielnie go opuszcza – komentuje Andrzej Sokołowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, członek Pracodawców RP. – Warto podkreślić, że utworzenie apteki jest kosztowne, gdyż należy zapewnić odpowiedniej wielkości pomieszczenie, zaadoptować go i spełnić wymagania kadrowe w postaci zatrudnienia farmaceuty – wymienia Sokołowski. Ustawa umożliwia co prawda utworzenie działu farmacji szpitalnej, czyli jednostki mającej niższe wymagania kadrowe i infrastrukturalne, ale nadal wymagającej ponoszenia kosztów kadrowych. – Spełnienie tych wymogów jest istotne w przypadku kontraktowania – pozycja ta jest wśród warunków obowiązkowych, jakie musi spełnić szpital, aby móc udzielać świadczeń – przypomina Sokołowski.

Błędem było uznanie w ustawie o działalności leczniczej, że ośrodek chirurgii jednego dnia jest nazwany szpitalem, z wszelkimi konsekwencjami prawnymi i organizacyjnymi.. Z tego powodu także małe, kilkunastołóżkowe podmioty muszą spełniać takie same warunki jak stacjonarne szpitale. Nie chodzi tu oczywiście o warunki higieniczne czy sanitarne, ale właśnie np. o obowiązek posiadania apteki lub działu farmacji szpitalnej – podkreśla wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Mądrala. – Naszym zdaniem w tym trybie leczenia taki wymóg jest nieuzasadniony – mówi Andrzej Mądrala i proponuje dodanie w ustawie o działalności leczniczej osobną definicję określającą, co to jest leczenie w trybie jednego dnia. Pozwoli to na przygotowywanie odrębnych wymogów w tego typu jednostkach – kończy Mądrala.

 

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tys. firm, zatrudniających 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Od marca 2009 roku w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

 

 PRP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *