Polacy boją się szpitali

Co drugi Polak nie czuje się bezpiecznie na myśl o dostępności i jakości usług szpitalnych – wynika z badania TNS OBOP[1], zrealizowanego w ramach ruszającej właśnie Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Zdrowe Szpitale”. Tylko 4% badanych jest przekonanych, że w momencie, gdy trafią do szpitala zostaną objęci opieką najwyższej jakości. Natomiast aż 88% jest zdania, że sposób zarządzania placówkami medycznymi w Polsce wymaga zmian.

Jak wynika z badań TNS OBOP ponad połowa Polaków źle ocenia sposób zarządzania szpitalami, a aż 75% respondentów nie wierzy, że sytuacja może się poprawić. Jednocześnie obawiają się, że jeśli sposób pracy ośrodków się nie zmieni, dostęp do specjalistycznych usług medycznych będzie w przyszłości ograniczony, a ich jakość coraz bardziej odbiegać będzie od światowego poziomu. Tymczasem dla wielu osób (57%) to właśnie krótki czas oczekiwania na zabieg/wizytę oraz jakość obsługi pacjenta (44%) są najważniejsze w opiece szpitalnej.

Obawy Polaków potwierdza szpitalna codzienność. Wiele placówek boryka się z problemami, które skutkują brakiem wyspecjalizowanego personelu medycznego, wysokiej jakości sprzętu oraz dostatecznej liczby łóżek i w widoczny sposób przekładają się na jakość obsługi pacjenta. Większość z nich można rozwiązać wprowadzając do instytucji zasady efektywnego zarządzania. W niektórych ośrodkach takie procesy już zachodzą i choć wymagają pracy i czasu, przynoszą mierzalne korzyści komentuje Marcin Szulwiński, Prezes Grupy Nowy Szpital.

Chcielibyśmy popularyzować wiedzę na temat możliwości i korzyści płynących z wdrażania standardów efektywnego zarządzania w szpitalach. Stąd pomysł na Kampanię Edukacyjną „Zdrowe Szpitale”, w której będziemy pokazywali, jak odpowiednie zarządzanie może przełożyć się na modernizację szpitali oraz poprawę jakości świadczonych usług i komfortu pacjentów. Uważamy bowiem, że zmiany nie są możliwe bez świadomych przedstawicieli władz samorządowych oraz obywateli – dodaje jeden z inicjatorów kampanii Adam Roślewski, Prezes firmy doradczej Know How.

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Zdrowe Szpitale” rusza z końcem marca br. Jej adresatami są władze samorządowe, instytucje publiczne, media, a także pacjenci zainteresowani polepszaniem warunków leczenia szpitalnego. Głównym celem akcji jest edukowanie oraz aktywizowanie tych grup do podejmowania inicjatyw mających na celu wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania placówkami medycznymi. Inicjatywę wspierają liczni patroni instytucjonalni oraz medialni, a także samorządowcy.

Jest wiele przykładów sukcesów szpitali w Polsce odniesionych dzięki zmianom w sposobie zarządzania – komentuje Zbigniew Szumski, starosta świebodziński. Wdrożenie standardów efektywnego zarządzania w szpitalu w Świebodzinie było odpowiedzią na realne potrzeby. Rezultaty widać gołym okiem. Poszerzono ofertę świadczonych usług, pojawiły się kontrakty na nowe oddziały, otwarto nowe poradnie. Zmiany pozwoliły także na rozwiązanie problemów kadrowych, sprzętowych i organizacyjnych. Mam nadzieję, że nasz przykład będzie inspiracją dla innych samorządowców.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.zdroweszpitale.pl oraz na stronie kampanii w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/zdroweszpitale.

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Zdrowe Szpitale” (www.zdroweszpitale.pl) ma na celu zwiększenie świadomości Polaków nt. standardów efektywnego zarządzania szpitalami oraz korzyści płynących z ich wdrażania. Ideą kampanii jest aktywizowanie przedstawicieli władz samorządowych do podejmowania inicjatyw mających na celu poszerzanie wiedzy w tym zakresie. Do najważniejszych działań realizowanych w ramach Kampanii należą: badanie opinii publicznej dot. stanu polskich szpitali, konkurs aktywizujący do działania samorządy i społeczności lokalne oraz publikacje licznych materiałów edukacyjnych (nagrań wideo, prezentacji). Działania prowadzone w ramach Kampanii kierowane są do władz samorządowych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz mediów, a także wszystkich zainteresowanych, dla których polepszenie warunków leczenia szpitalnego jest kwestią ważną. Inicjatorami programu są: firma doradcza ZUK Know How oraz Grupa Nowy Szpital. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zdroweszpitale.pl oraz na stronie kampanii w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/zdroweszpitale.

Patroni Kampanii: Związek Powiatów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Wydawnictwo Termedia, Magazyn Służba Zdrowia, Magazyn Medinfo, Zdrowie-publiczne.com.pl, Infonfz.pl, Medicalnet.pl, Zdrowie.wieszjak.pl,  Rynekmedyczny.pl, eMedyk.pl, ePacjent.pl, Madicalonline.pl, Zdronet.pl, DOZ.pl

Grupa Nowy Szpital (www.nowyszpital.pl) – największa w Polsce sieć szpitali, działających w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. We wszystkich jednostkach GNS pracuje łącznie ok. 3400 osób. GNS zabezpiecza dostęp do świadczeń medycznych dla ok. 600 tys. osób. Szpitale GNS dysponują 98 oddziałami (ok. 2000 łóżek). Każdego dnia pacjenci mają możliwość skorzystania z konsultacji w jednej z 200 poradni specjalistycznych.

Zakład Usług Konsultingowych Know How (www.knowhow.com.pl) – firma doradcza wspierająca jednostki służby zdrowia w zakresie zarządzania. Specjaliści Know How stworzyli własne, unikatowe rozwiązania oraz nowatorskie zasady skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Umożliwiają one szpitalom wyjście z trudności oraz ciągły rozwój i funkcjonowanie zgodnie z określonymi standardami.


[1] Badanie „Opinie Polaków na temat usług szpitalnych” przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków, marzec 2012.

Źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *