Lekarz szkoli się całe życie

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu studiów medycznych raczej nie jest łatwe. Wymaga bardzo dużego samozaparcia i mnóstwa nauki już na początku. Zdanie egzaminu maturalnego z biologii czy chemii nie jest łatwe, ale tylko to umożliwia podjęcie studiów na wybranej uczelni.

Później jest jeszcze ciężej – kolejne lata studiów wymagają zdobycia bardzo gruntownej wiedzy która pozwoli nam na bezpieczne wykonywanie zawodu – w końcu to od nas w przyszłości będzie zależało zdrowie i życie pacjentów. Jednak przygotowanie do specjalizacji i zdanie wszystkich egzaminów pozwalających na wykonywanie zawodu nie jest wystarczające, byśmy spokojnie mogli pracować.

Zadaniem lekarza jest szkolenie się przez cały czas wykonywania zawodu. Nie chodzi tu jedynie o udział w konferencjach tematycznych czy seminariach, ale też o poznawanie i zgłębianie nowych pojęć, jak integracja sensoryczna i inne. Najważniejsze staje się faktyczne przyswajanie coraz to nowej wiedzy, byśmy mogli na wysokim poziomie leczyć pacjentów. Nowe leki czy metody leczenia pozwalają znacząco skrócić czas dochodzenia do pełnego zdrowia i często istotnie pozwalają zwiększyć poziom codziennego funkcjonowania nawet przy bardzo poważnych chorobach. Analiza trudnych, opisywanych przypadków medycznych jest nam w stanie dostarczyć mnóstwa wiedzy, którą być może kiedyś będziemy mogli wykorzystać podczas codziennej pracy zawodowej. Choć w codziennych zadaniach lekarza raczej nie spotyka się przypadków, jak w serialach medycznych w stylu Dr. House, to jednak raz na jakiś czas zupełnie niespodziewana sytuacja medyczna może spowodować, że nie będziemy wiedzieli co uczynić. Jedynie gruntowne kształcenie się podczas całej kariery, czytanie pism naukowych i książek medycznych, jest w stanie zwiększyć naszą wiedzę, a przez to również i przydatność dla pacjentów czy szpitala w którym pracujemy. Samokształcenie w tej dziedzinie jest najważniejsze i powinno trwać cały czas.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *