Konferencja – Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich”, która odbędzie się w  Łodzi w dniach  28 – 30 maja  2010 r.

Organizatorami Konferencji są Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie oraz Ogólnopolskie Forum Lekarzy Ludowców.

Naszą Konferencję, Patronatem Honorowym objęli między innymi: Wicepremier Rządu RP – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemar Pawlak, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Prezydent Miasta Łodzi Pan Tomasz Sadzyński, oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr inż. Henryk Smolarz.

Celem naszej Konferencji jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy na temat potrzeb zdrowotnych, jakości i dostępności usług medycznych w miastach i na terenach wiejskich.

Zmniejszanie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji – to w chwili obecnej jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego na całym świecie. W Polsce został on opisany jako 8 cel strategiczny w aktualnej edycji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Konferencja – pomyślana jako impreza cykliczna, która odbywa się każdego roku w Łodzi – wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Zaproszeni eksperci będą obradować nad sposobami niwelowania istniejących nierówności w zdrowiu. Oprócz programu naukowego proponujemy również Państwu udział w wirtualnej podróży w czasie. Tym razem przeniesiemy się Liztmannstadt Ghetto, gdzie wspólnie będziemy obserwować jak wyglądała ochrona zdrowia na tych terenach.

Serdecznie zapraszam!

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

 dr n. med. Paweł Skoczylas

Plan konferencji:

Piątek 28.05.2010 r
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.
Godz. 17.00 – uroczyste rozpoczęcie Konferencji, wystąpienia Władz WSBiNOZ w Łodzi,
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Ogólnopolskiego Forum Lekarzy Ludowców oraz zaproszonych Gości.
Godz. 19.00 – spotkanie koleżeńskie  

Sobota 29.05.2010 r
Aula WSBiNOZ w Łodzi, ul. Piotrkowska 278.
Godz. 10.00 – sesja plenarna: Aktualne problemy nauczania Zdrowia Publicznego w Polsce
Godz. 11.30 – sesja plenarna: Zdrowie dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.
Godz. 13.00 – przerwa kawowa.

Dziedziniec WSBINOZ w Łodzi ul. Piotrkowska 278.

Godz. 13.30 –  pokaz ratownictwa medycznego zorganizowany przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Aula WSBINOZ w Łodzi ul. Piotrkowska 278.

Godz. 14.15 – aktualne problemy ochrony zdrowia w Polsce  – dyskusja okrągłego stołu.
Godz. 15.30 – przerwa kawowa

Godz. 16.00 – wycieczka autokarowa – „Ochrona Zdrowia na terenie Liztmannstad Ghetto”
Godz. 17.30 – stacja Radegast – sesja multimedialna
Godz. 19.00 – uroczysta kolacja

Niedziela 30.05.2010 r

Aula WSBiNOZ w Łodzi ul. Piotrkowska 278.

Godz. 10.00 – sesja plenarna: Czynniki warunkujące zdrowie człowieka – część 1
Godz. 11.30 – przerwa kawowa
Godz. 12.00 – sesja plenarna: Czynniki warunkujące zdrowie człowieka – część 2
Godz. 13.30 – uroczyste zakończenie Konferencji

KOMITET HONOROWY

Ewa Kierzkowska
Wicemarszałek Sejmu RP

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Andrzej Grzyb
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka PE
 
Bronisław Dutka
Poseł na Sejm RP VI Kadencji

Józef Racki
Poseł na Sejm RP VI Kadencji

Mieczysław Łuczak
Poseł na Sejm RP VI Kadencji

Stanisław Olas
Poseł na Sejm VI Kadencji
 
Aleksander Sopliński
Poseł na Sejm RP VI Kadencji

Eugeniusz Grzeszczak
Poseł na Sejm RP VI Kadencji
 
Józef Zych
Poseł na Sejm RP VI Kadencji

Marek Sawicki
Poseł na Sejm RP VI Kadencji

Tadeusz Nalewajk
Poseł na Sejm RP VI Kadencji
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  
dr med. Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Dariusz Klimczak
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
 
Krystyna Ozga
Wicewojewoda Łódzki
 
dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski
Wiceprzewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jerzy Maciak
Dyrektor
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Jerzy Mormul
Komendant Główny OHP
  
prof. dr. hab. Marian Szpakowski
J.M. Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Ogólnopolskie Forum Lekarzy Ludowców

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. med. Leszek Wdowiak
Konsultant Krajowy w zakresie Zdrowia Publicznego
Przewodniczący

prof. dr hab. med. Andrij Bazilevich
V-ce przewodniczący

prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński

prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba

prof. dr hab. med. Jerzy Marcinkowski

prof. dr hab. med. Alfred Owoc

prof. dr hab. med. Franciszek Seneczko

dr hab. med. Włodzimierz Stelmach

prof. dr hab. med. Zygmunt Stęplewski

prof. dr hab. med. Marian Sygit

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr med. Paweł Skoczylas
Przewodniczący

dr med. Michał R. Żebrowski
V-ce przewodniczący

dr Tomasz Lenkowski
Sekretarz

Dariusz Klimczak
Prezes Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców

Michał Modrzejewski
Prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Agnieszka Chełminiak

Anna Drobnik

Agnieszka Pietrzak

Małgorzata Pijanowska

Maciej Słowikowski

Beata Szmigielska – Brudze

INFORMACJE OGÓLNE

MIEJSCE OBRAD
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

SEKRETARIAT KONFERNCJI
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź

REZERWACJA HOTELU
W celu ułatwienia Państwu rezerwacji wybranego hotelu uprzejmie informujemy, że do dnia 31 marca 2010 roku mogą Państwo dokonywać rezerwacji za naszym pośrednictwem na adres:
a.pietrzak@medyk.edu.pl
lub pod numerem faxu 42 683 44 22
Po tym terminie prosimy o dokonywanie rezerwacji bezpośrednio w hotelach.

Kontakt do Hoteli:

Hotel Światowit
al. Kościuszki 68; 90-432 Łódź,
tel. 42 636-36-37; 636-30-44, fax. 42  636-52-91
mail: swiatowit@hotelspt.com.pl
 Cena za 1 osobę razem ze śniadaniem 165 zł

Hotel Qubus
al. Mickiewicza 7
tel. 42 275 5 100
lodz@qubushotel.com
Cena:
pokój jednoosobowy 102 €
pokój jednoosobowy Lux 110 €
pokój dwuosobowy 110 €
śniadanie 14 €
Rabaty weekendowe:
– przy pobycie trwającym jedną dobę w piątek lub sobotę – rabat 25%
– przy pobycie trwającym dwie doby od piątku do niedzieli – rabat 35 %

Hotel Ibis
al. Marszałka Piłsudskiego 11
tel. 42 638 67 00
Cena:
pokój jednoosobowy 175 zł
śniadanie 29 zł

Hotel Focus
ul. Łąkowa 23/25
tel. 42 637 12 00, 42 630 99 58
lodz@hotelfocus.com.pl
Cena:
pokój jednoosobowy 199 zł
pokój dwuosobowy 219 zł

 

REGULAMIN OBRAD

1.Obrady odbywać się będą w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu  w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 278.
2.Sesje naukowe będą prowadzone przez przewodniczących sesji zgodnie z programem szczegółowym Konferencji.
3.Komitet Organizacyjny Konferencji prosi P.T. Referentów o zgłoszenie swojej obecności 15 minut przed sesją sekretarzowi sesji.
4.Czas przeznaczony na prezentację w sesji plenarnej wynosi 20 minut, natomiast  w sesjach tematycznych wynosi 15 minut.
5.Dla sprawnego prowadzenia obrad organizatorzy Konferencji uprzejmie proszą o przestrzeganie czasu prezentacji i nie przedłużanie wystąpień.
6.Istnieje możliwość prezentacji z użyciem rzutnika multimedialnego, rzutnika do przeźroczy oraz rzutnika do foliogramów.
7.Prezentacje należy sprawdzić 15 minut przed sesją u sekretarza sesji.
8.Dyskusje nad referatami odbywać się będą po zakończeniu danego wystąpienia.
9.Przewodniczący sesji może ograniczyć liczbę dyskutantów.
10.Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie.

Komitet Naukowy zaprasza do zgłaszania streszczeń prac naukowych proponowanych do przedstawienia podczas Konferencji w następujących sesjach tematycznych:
Sesja 1: „Jakość usług medycznych na terenach wiejskich”
Sesja 2: „Dostępność usług medycznych na wsi i w mieście”
Sesja 3: „Społeczne i środowiskowe uwarunkowania chorób”
Sesja 4: „Zdrowie dzieci i młodzieży w miastach i na terenach wiejskich”
Sesja 5: „Rola ratownictwa medycznego w systemie opieki medycznej na wsi i w mieście”
Sesja 6: „Rola fizjoterapii i rehabilitacji medycznej w poprawie stanu zdrowia populacji wiejskiej”
Prace będą oceniane zgodnie z zasadami oceny prac naukowych. Prace te, zostaną wydrukowane w:
Zdrowie Publiczne
Medycyna Ogólna
Problemy Higieny i Epidemiologii

Autorzy proszeni są o przesłanie tekstu streszczeń oraz pełnych wersji artykułów pocztą elektroniczną do dnia 15.04.2010 r. na adres:
a.pietrzak@medyk.edu.pl

Prosimy o przygotowanie streszczenia pracy według następujących zasad:
Streszczenia przygotowane w języku polskim i angielskim (edytor Microsoft Word, format A4, czcionka Times New Roman 12 p, pojedynczy odstęp między wierszami, marginesy: lewy – 3,5 cm, prawy – 2,5 cm) powinny zawierać do 250 słów. Zawartość streszczenia: nazwisko autora pracy, tytuł pracy, nazwa zakładu pracy wraz z komórką organizacyjną, z której pochodzi, słowa kluczowe, treść pracy. Streszczenia prac oryginalnych powinny zawierać wyszczególnienie następujących części: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski. Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – nie więcej niż 7 słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *