IKARD : Fundusze unijne na informatyzację i rozwój

Projekt „Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad chorobami układu krążenia”  realizowany w Instytucie Kardiologii w Aninie zyskał w 2011 roku finansowanie w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość inwestycji to 13 983 494 PLN, z czego 11 885 969,90 PLN to wkład Unii Europejskiej.

Specyfika Instytutu Kardiologii, jako równocześnie jednostki badawczo-rozwojowej i zakładu opieki zdrowotnej przejawia się w wykorzystywaniu pozyskiwanych danych medycznych do przygotowywania prac naukowych. Dane kliniczne są tu podstawowymi informacjami służącymi do przeprowadzania analiz statystycznych i weryfikowania stawianych hipotez badawczych. Instytut rozwija systemy pozwalające na gromadzenie tych danych i ich wykorzystywanie dla zastosowań naukowych. Wśród nich jest system szpitalny – podstawa do pozyskiwania danych z ramach wewnętrznej działalności, system obsługujący Centrum Telekonsultacji IK, – dzięki któremu konsultowani są Pacjenci z innych jednostek oraz szereg rozwiązań informatycznych wspomagających działanie Instytutu w wielu obszarach – od nauki, aż po zarządzanie i administrowanie zasobami szpitala.

Prawdziwą miarą rozwoju Instytutu jest stały postęp w tworzeniu bazy naukowej, klinicznej i dydaktycznej. W praktyce oznacza to opracowanie i wdrożenie kilkudziesięciu unikalnych procedur medycznych, zebranie ogromnego materiału klinicznego, przedstawienie kilkuset opracowań naukowych, przygotowanie i wdrożenie w Polsce nowych programów terapeutycznych.

Przed Instytutem, jak i przed innymi jednostkami opieki zdrowotnej stawiane są kolejne zadania wynikające z polityki informatyzacji służby zdrowia: prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, e-recepty, rejestracja wizyt do lekarza za pośrednictwem Internetu. Stale doskonalone jest rozliczanie drogą elektroniczną świadczeń zdrowotnych, a także monitorowanie kosztów leczenia i sytuacji finansowo-ekonomicznej placówki.

Tych zadań nie da się realizować bez wsparcia zaawansowanych technologii w tym także systemów informatycznych . Sztuka polega jednak nie na tym, by mieć wiele rozwiązań informatycznych wspierających poszczególne obszary działalności, lecz na tym, by zintegrować je w sposób umożliwiający wielowymiarowe przetwarzanie gromadzonych danych.  Instytut podjął się tego zadania powołując i realizując projekt „Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad chorobami układu krążenia.”

Projekt zakłada, że do końca 2012 roku na bazie dotychczasowej infrastruktury i działających systemów informatycznych stworzone zostaną zaawansowane rozwiązania: hurtownia danych wraz z aplikacją Business Intelligence, aplikacja kompleksowo wspierająca procesy badań naukowych a także Cyfrowa Biblioteka Przypadków Medycznych. Powstanie unikalna w skali kraju zinformatyzowana placówka medyczna, w której Zintegrowany System Informatyczny będzie służył pacjentom wspierając lekarzy w bieżącej działalności leczniczej, naukowców w pracy badawczo-rozwojowej, a także kadrę menedżerską w codziennym zarządzaniu szpitalem i planowaniu dalszego efektywnego rozwoju Instytutu Kardiologii.

Źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *