EKSPERCI AKADEMII ZDROWIA 2030 ZAPREZENTOWALI MINISTROWI ZDROWIA EFEKTY PRAC

Podczas posiedzenia Akademii Zdrowia 2030 zaprezentowano wnioski dotyczące proponowanego kierunku zmian w systemie ochrony zdrowia.    

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Neumann, przedstawiono główne tezy i rekomendacje i zawarte w dokumencie, który po konsultacjach środowiskowych zostanie zaprezentowany na konferencji, zaplanowanej na 27 listopada.

Eksperci Akademii Zdrowia 2030 podkreślali, iż jedną z głównych wartości wypracowanego dokumentu jest jego holistyczny, ponadśrodowiskowy i przekrojowy charakter. – To pierwsza od wielu lat tak kompleksowa inicjatywa mająca na celu wskazanie pożądanych kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia powiedział przewodniczący Akademii Zdrowia i jednocześnie wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala. Opieramy się na podstawowym założeniu zaakceptowanym przez wszystkich uczestników prac: uzgadniamy rozwiązania, patrząc na ich wpływ na system całościowo, w oderwaniu od partykularnych, środowiskowych koncepcji i z poszanowaniem wartości nadrzędnych, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo i usprawnianie funkcjonowania państwa – dodał Mądrala.

Ministrowie odnieśli się do przedstawionych rekomendacji z zainteresowaniem i uznaniem. Przypominali jednak, że do wdrożenia przedstawianych pomysłów i rozwiązań potrzeba czasu. Zadeklarowali też, że szczegółowo przeanalizują przekazany im dokument i będą kontynuować współpracę z Akademią Zdrowia 2030.

* * *

Grupa doradcza Akademia Zdrowia 2030 została powołana w kwietniu 2013 r. z inicjatywy Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Mądrali. Grupę tworzy zespół 18 ekspertów, wywodzących się z różnych środowisk i reprezentujących różnorodne doświadczenia oraz organizacje – w tym m.in. świadczeniodawców publicznych i prywatnych, szpitale kliniczne, środowiska pacjentów, lekarzy, menedżerów zdrowia i uczelni, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i doradcze związane z gospodarką zdrowotną.

Założeniem przyświecającym pracom grupy jest ponadśrodowiskowy charakter współpracy i uzgodnienie pomiędzy wszystkimi uczestnikami konsultacji rozwiązań, priorytetów i rekomendacji kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.

Od kwietnia 2013 r. do tej pory odbyło się kilkadziesiąt sesji i seminariów eksperckich, które pozwoliły wypracować wspólny, przekrojowy dokument, stanowiący podstawę do dalszych prac oraz dyskusji nad możliwościami i warunkami społecznymi, politycznym oraz finansowymi, koniecznymi do wdrożenia proponowanych zmian.

Impulsem do powstania Akademii Zdrowia 2030 była zapowiedź Ministerstwa Zdrowia na temat przeprowadzenia zmian funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

 

Akademię Zdrowia 2030 tworzy zespół w składzie:

 1. Grzegorz Byszewski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Dorota M. Fal, Polska Izba Ubezpieczeń, ekspert Business Center Club

 3. Barbara Gad-Karpierz, LUXMED

 4. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

 5. Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

 6. Daniel Kowalczyk, FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie

 7. Jarosław Kozera, niezależny ekspert

 8. Adam Kozierkiewicz, niezależny ekspert

 9. Jacek Krajewski, FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie

 10. Andrzej Krupa, niezależny ekspert

 11. Krzysztof Macha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

 12. Robert Mołdach, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

 13. Jarosław Pinkas, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 14. Tomasz Szelągowski, Federacja Pacjentów Polskich

 15. Paweł Sztwiertnia, ekspert Pracodawców RP, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

 16. Marek Wójcik, Związek Powiatów Polskich

 17. Grzegorz Ziemniak, Instytut Zdrowia i Demokracji

 

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500 firm, zatrudniających ok. 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *