Bariery w dostępie do innowacji medycznych w Polsce

23 czerwca 2010 r. Uczelnia Łazarskiego organizuje pierwsze seminarium z cyklu spotkań poświęconych zmianom organizacyjno-prawnym, związanym z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków. Dynamika zmian w tym obszarze wymaga jasnego orzecznictwa i wykładni, dostępnej dla osób zawodowo związanych z opieką zdrowotną.

„Zdecydowaliśmy się na poruszenie tego ważnego społecznie tematu, bowiem dotyczy nas wszystkich.
W dzisiejszej sytuacji, przy dynamicznie zachodzących zmianach oraz niezwykle szybkim tempie rejestrowania nowych technologii medycznych, w obliczu często niejednoznacznych wyników badań, zarówno przed klinicystami jak i przed decydentami sektora ochrony zdrowia pojawiają się nowe problemy. To właśnie one implikują potrzebę wprowadzania nowych regulacji prawnych, które umożliwią lepszą weryfikację skuteczności i bezpieczeństwa nowych technologii oraz szybszą dostępność dla pacjenta tych najbardziej wartościowych.”
powiedział dr Rafał Zyśk dyrektor programu MBA w sektorze farmaceutycznym Uczelni Łazarskiego, gospodarz i organizator spotkania. – „Seminarium „Bariery w dostępie do innowacji medycznych w Polsce – wprowadzenie systemowe”, dotyka kwestii, które są absolutnie kluczowe dla rozwoju systemu opieki zdrowotnej i lepszego dostępu do świadczeń.” –  dodaje dr Rafał Zyśk.

Prezentacje poszczególnych zagadnień tematycznych poprowadzą wybitni specjaliści z dziedziny prawa oraz medycyny i farmakologii: doc. Romuald Krajewski, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. dr hab. Paweł Grieb, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Paulina Kieszkowska–Knapik, adwokat, specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego i Piotr Popławski, ekspert rynku farmaceutycznego, specjalista z zakresu compliance i zarządzania strategicznego w sektorze farmaceutycznym.

Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2010 r. o godz. 13.00 w siedzibie Uczelni Łazarskiego w sali 130,
ul. Świeradowska 43 w Warszawie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Potrzeby w sferze stosowania i interpretowania obecnych regulacji prawnych oraz proceduralnych stały się również inspiracją dla Uczelni Łazarskiego do stworzenia pierwszych w Polsce specjalistycznych programów szkoleniowych, dedykowanych sektorowi farmaceutycznemu – MBA w sektorze farmaceutycznym
i Compliance Officer – program podyplomowy.  Wykłady w ramach ww. programów są na Uczelni Łazarskiego prowadzone przez wybitnych akademików i specjalistów – praktyków związanych z branżą. Ich wiedza oraz doświadczenia praktyczne pozwalają zapewnić najwyższy poziom merytoryczny, a także zagwarantować uczestnikom programu pełną przydatność nabytej wiedzy i kompetencji w pracy zawodowej.

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie została założona w roku 1993. Uczelnia Łazarskiego zapewnia najwyższy poziom kształcenia akademickiego, wspartego zajęciami praktycznymi. Celem Uczelni jest stworzenie zorientowanej na studenta wielokulturowej szkoły międzynarodowej, kształcącej polityków, dyplomatów, prawników, administratorów, ekonomistów, finansistów i biznesmenów. Uczelnia oferuje studia na sześciu kierunkach. Każdy z nich posiada bogaty zestaw specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz zainteresowań studentów.

 

 Źródło: PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *