LUX MED z nowym logo

Grupa LUX MED zmienia swój wizerunek. Na przełomie czerwca i lipca lider rynku prywatnych usług medycznych wprowadza nowe logo. To zwieńczenie procesu dotychczasowej integracji i realizacja strategii Grupy. Działania związane ze zmianą oznakowania placówek będą prowadzone sukcesywnie i potrwają kilka tygodni.

LUX MED zmienia swoje logo po 20 latach istnienia i w ten symboliczny sposób rozpoczyna nowy etap działania. „W ostatnim czasie skupialiśmy się na konsolidacji, a także rozszerzaliśmy naszą działalność o kolejne segmenty. Dzięki temu staliśmy się największą firmą na rynku prywatnych usług medycznych obejmującą całość procesu opieki zdrowotnej: od diagnostyki po kompleksowe leczenie, w tym szpitalne; od podstawowej opieki medycznej po specjalistykę. Niedawno uruchomiliśmy również działalność ubezpieczeniową, dając naszym pacjentom nową – obok abonamentów – możliwość finansowania usług” – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED. „Teraz przyszedł czas na spójne i nowoczesne zakomunikowanie, kim jesteśmy i co proponujemy naszym Pacjentom i Klientom” – dodaje.

W zakresie opieki ambulatoryjnej działalność będzie prowadzona pod dwiema kluczowymi markami: LUX MED oraz Medycyna Rodzinna, której związek z Grupą jest mocno podkreślony już na poziomie logo. Obydwie zajmują silną pozycję w segmentach: usług abonamentowych dla firm oraz osób prywatnych. Medycyna Rodzinna obsługuje także pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Również inne obszary działalności zostały oznaczone według jasnej struktury i logiki grupy: Szpital LUX MED, LUX MED Diagnostyka, LUX MED Ubezpieczenia, Tabita Grupa LUX MED (dom opieki).

Dotychczasowe placówki CM LIM zostaną przemianowane na LUX MED, natomiast te, które funkcjonowały jako PROMEDIS dołączą do sieci Medycyny Rodzinnej. Wyjątek będą stanowić dwie placówki w Warszawie przy ul. Prostej i Taśmowej, które dołączą do marki LUX MED. Do tej sieci włączona też zostanie katowicka przychodnia Medycyny Rodzinnej  przy  ul. Karłowicza.  

Nowe logo ma wyrażać wartości na jakie stawia firma. Zaokrąglone liternictwo symbolizuje nowoczesność  i dynamizm. Nawiązująca do poprzedniej kolorystyka odzwierciedla zaufanie, profesjonalizm i przyjazne nastawienie.

„Zmiany te przyniosą wymierne korzyści naszym Pacjentom i Klientom – łatwiej im będzie teraz poruszać się w strukturze Grupy i korzystać z bardziej przejrzystej oferty. Wyrażają one jednak nie tylko skalę działania, ale też odzwierciedlają naszą postawę. Stanowią one wyraźny sygnał dla Pacjentów, że korzystają z usług Grupy, która jest sprawdzonym i profesjonalnym partnerem w opiece zdrowotnej dostępnym w całej Polsce. Jesteśmy przekonani, że nowe logo będzie godnie reprezentować wszystkie atuty, które pod różnymi nazwami wypracowaliśmy przez lata” – podsumowuje Prezes Anna Rulkiewicz.

Rebranding Grupy LUX MED jest zwieńczeniem procesu integracji kilku sieci medycznych rozpoczętego w 2007 roku. We wszystkich placówkach Grupy LUX MED ujednolicono procedury i standardy, wprowadzono wspólny system IT i elektroniczną historię leczenia. Spółka, jako pierwsza sieć medyczna w Polsce, wdrożyła na tak dużą skalę system elektronicznego sygnowania dokumentów medycznych – e-podpis. Ponadto, LUX MED stale rozbudowuje internetowy Portal Pacjenta, za pomocą którego jest dzisiaj rezerwowana już co 3 wizyta lekarska. Już wkrótce do dyspozycji pacjentów zostanie oddana wersja mobilna Portalu, która umożliwi rezerwację wizyty, czy też sprawdzenie grafiku pracy lekarzy za pomocą np. urządzeń typu smartphone.

Informacje o Grupie LUX MED:

W ramach Grupy LUX MED prowadzonych jest 71 własnych centrów medycznych i 24 przyzakładowe, które oferują pełen zakres opieki ambulatoryjnej, diagnostyki ambulatoryjnej i obrazowej. Od sierpnia
2010 r. w ramach Grupy działa szpital w Warszawie. Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni medycznych w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad milion pacjentów.

Oferta Grupy LUX MED kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych latami wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie abonamentów medycznych, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, osób nie posiadających abonamentów, płacących każdorazowo za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ. W obsłudze klientów w ramach kontraktu z NFZ specjalizuje się jedna z marek wchodzących w skład Grupy – Medycyna Rodzinna. Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową. LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

Pięć lat temu MID Europa Partners, czołowa instytucja zarządzająca funduszami private equity
w Europie Środkowej i Wschodniej, rozpoczęła konsolidację na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce, inwestując najpierw w LUX MED i Medycynę Rodzinną (w 2007 r.). Rok później LUX MED przejął sieć Centrów Medycznych PROMEDIS, jednocześnie dzięki kolejnej inwestycji, MID Europa Partners stało się właścicielem CM LIM. Następne dwa lata były okresem intensywnej integracji CM LIM, LUX MED, Medycyny Rodzinnej i PROMEDIS. Proces ten zakończył się w sierpniu 2009 r. – od tego momentu wszystkie te sieci prywatnych placówek medycznych działają w ramach jednego podmiotu prawnego, zachowują jednak odrębność marek.

Od sierpnia 2010 działa Szpital Grupy LUX MED na warszawskim Ursynowie. Z usług Szpitala można skorzystać odpłatnie oraz w ramach kontraktu z NFZ.

LUX MED oferuje kompleksową opiekę medyczną – ambulatoryjną i diagnostyczną. Istnieje od 1992 roku i jest największą i najbardziej znaną prywatną siecią medyczną w Polsce, do której należy 26 poradni w: Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Katowicach.

Pod marką CM LIM działa obecnie 17 centrów medycznych w największych miastach w kraju (Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi). CM LIM to jedno z pierwszych prywatnych centrów medycznych Polsce.

Pod marką Medycyna Rodzinna prowadzonych jest obecnie 17 poradni w różnych regionach kraju.

Pod marką PROMEDIS działa 10 poradni zlokalizowanych głównie w zachodniej oraz południowo –zachodniej części Polski.

Po zakończeniu przeprowadzanego obecnie procesu rebrandingu centra medyczne Grupy LUX MED będą funkcjonowały pod 2 markami: LUX MED i Medycyna Rodzinna. Do dyspozycji pacjentów będzie 46 placówek LUX MED i 24 centra medyczne Medycyny Rodzinnej.

Od 2010 r., pod nową marką PROFEMED, działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”.

Do Grupy należy również ośrodek Tabita – placówka całodobowej opieki dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej specjalistycznej opieki.

W ramach Grupy LUX MED działa również LUX MED Diagnostyka, w tym AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych oraz Med-Sport. Ośrodki diagnostyczne AVI specjalizują się w szerokiej gamie badań radiologicznych, zarówno tomografii komputerowej, jak i rezonansie magnetycznym, wykonywanych przez doświadczony zespół specjalistów przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja. FADO – to największy w Polsce usługodawca oferujący diagnostykę mobilną – mammografię i hemodynamikę. FADO dysponuje m.in. 13 mammobusami. Med-Sport obecnie prowadzi pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Częstochowie, a także pracownie tomografii komputerowej w Lublińcu, Kłobucku oraz Pajęcznie.

W kwietniu 2012 r. LUX MED nabył 100% udziałów spółki Endoterapia – czołowego ośrodka endoskopowego w Polsce. Spółka prowadzi dwa oddziały w Warszawie i Łodzi, w których świadczy usługi zarówno w trybie hospitalizacji planowej, jak i chirurgii jednego dnia.

Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *