Badania genetyczne noworodków, czyli medycyna XXI wieku dostępna już dziś w ofercie Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Genetyka coraz częściej pomaga w wykryciu groźnych chorób – zanim pojawią się ich pierwsze objawy. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) wspólnie z Genomed S.A., jako pierwszy w Polsce, udostępnił przyszłym rodzicom, decydującym się na pobranie i zabezpieczenie krwi pępowinowej, dodatkową możliwość wykonania badań genetycznych u nowonarodzonych dzieci.

PBKM we współpracy z NZOZ Genomed wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przyszłych rodziców. Badania genetyczne będą wykonywane w specjalistycznym laboratorium Genomed S.A., do którego będzie trafiać niewielka ilość krwi pępowinowej z laboratorium PBKM. Celem badań będzie jak najwcześniejsze wykrycie mutacji odpowiedzialnych za wystąpienie chorób uwarunkowanych genetycznie. W przypadku pozytywnego wyniku możliwe będzie odpowiednio wczesne wdrożenie postępowania leczniczego lub profilaktycznego. W ofercie badań znajdują się dwa pakiety o nazwach „Nietolerancja” i „Metabolizm”, w ramach których identyfikowane są choroby, których istotą jest  odpowiednio: nietolerancja pokarmowa pewnych składników diety oraz choroby metaboliczne.

Cieszymy się, że będziemy mogli zaproponować naszym klientom dodatkowe, zaawansowane  usługi medyczne – mówi dr Tomasz Baran z PBKM. Jest to nowość w Polsce, bo dotychczasowe  badania dla noworodków realizowane w ramach programów Ministerstwa Zdrowia ich nie obejmują. Wybór partnera przez PBKM był procesem długotrwałym i bardzo wymagającym. Pod uwagę brano wiele firm zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wybór padł na spółkę Genomed, spełniającą nasze najwyższe wymagania.

Wraz z rozwojem medycyny  i zamożności społeczeństw profilaktyka genetyczna staje się rutynowym działaniem.  W chwili obecnej, gdy technologia pozwala nam na analizę całego genomu dowolnego człowieka, świadomość istnienia defektów genetycznych, które mogą mieć postać ukrytą u rodziców a ujawnić się u potomstwa, jest podstawą profilaktyki.  Analiza sekwencji genów badanych w ramach pakietów „Nietolerancja” i „Metabolizm” ma na celu wskazanie rodzicom  substancji/składników pokarmowych,  których należy unikać lub trzeba uzupełnić, aby nie wywołać objawów chorobowych.

Przesiewowe badanie wybranych genów jest wstępem do posiadania pełnej instrukcji obsługi naszego organizmu w postaci badania i zanalizowania pełnego genomu (wszystkich genów), które niebawem zaoferuje firma Genomed, a które bez wątpienia stanie się standardem dla każdego noworodka w cywilizowanym świecie w najbliższych latach – zapewnia dr hab. Marek Zagulski, prezes Genomed S.A.

Nawiązanie współpracy z PBKM jest bardzo ważnym etapem w rozwoju firmy. Cieszymy się, że zarząd PBKM zdecydował się na podjęcie współpracy właśnie z nami, potwierdzając w pełni naszą pozycję rzetelnej i technologicznie zaawansowanej firmy. Współpraca z PBKM otwiera nam nowe możliwości dotarcia do klientów i bez wątpienia będzie owocna dla obu stron – uważa dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, członek zarządu Genomed S.A.

 Z oferty będą mogły skorzystać osoby, które podpiszą z PBKM odpowiednią umowę począwszy od maja 2012.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

PBKM: Kuźnia PR, Weronika Śliwa  weronika.sliwa@kuzniapr.pl,  tel. 22 382 46 33

Genomed: dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, członek zarządu Genomed S.A., zarzad@genomed.pl, tel. 22 644 60 19

 

O firmach:

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) został założony w 2002 roku w Warszawie. Jest polską firmą biotechnologiczną, która specjalizuje się w pobieraniu, preparatyce, zamrażaniu i przechowywaniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej w celu późniejszego, ich wykorzystania w leczeniu. PBKM świadczy profesjonalną i kompleksową usługę deponowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej według najlepszych europejskich i amerykańskich standardów medycznych. Jako jedyny bank w Polsce jest akredytowany przez American Association of Blood Banks. PBKM regularnie poddawany jest audytom Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek sprawdzającym z ramienia Ministerstwa Zdrowia poprawność dokonywanych procesów i stosowanych procedur. PBKM wraz z oddziałami w innych krajach Europy (m.in. Węgry, Rumunia, Hiszpania, Włochy, Łotwa) skupione w grupie FamiCord, zgromadził blisko 50 tysięcy porcji krwi pępowinowej, co sytuuje firmę wśród największych firm świadczących usługę rodzinnego deponowania krwi pępowinowej w Europie. Banki z Grupy FamiCord dostarczyły krew pępowinową do 9 przeszczepień – 7 w Polsce i 2 na Węgrzech.

Genomed S.A. została założona w 2007 roku przez specjalistów w dziedzinie biologii molekularnej i analizie genomicznej. Początkowo świadczyła wyłącznie zaawansowane usługi analizy i syntezy DNA uczelniom i instytutom badawczym. W roku 2008 roku firma Genomed podjęła decyzję o utworzeniu działu świadczącego usługi medyczne z zakresu genetyki medycznej. W NZOZ GENOMED pracują osoby z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym w zakresie genetyki medycznej.

Potwierdzeniem doświadczenia zespołu jest fakt realizowania  od ponad 2 lat przez Genomed, genetycznej części programu przesiewowego noworodków w kierunku  mukowiscydozy. NZOZ Genomed posiada  krajowe i międzynarodowe certyfikaty, potwierdzające najwyższą jakość oferowanych badań. W chwili obecnej Genomed ma w ofercie analizę ponad 120 genów i wykonał już kilkanaście tysięcy badań zarówno dla klientów w Polsce, jak i za granicą. W ramach badań i rozwoju Genomed realizuje obecnie  część wdrożeniową projektu ” Zastosowanie  technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej”, współfinansowanego z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Rezultatem projektu jest opracowanie i wdrożenie metodyki sekwencjonowania i profilaktycznej analizy medycznej genomów.

Więcej informacji na: nzoz.genomed.pl i www.pbkm.pl  

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *