Zaproszenie na ogólnopolską konferencję – Maski otyłości

2 czerwca 2012 Poznań

Celem konferencji jest popularyzacja najnowszych danych związanych z szeroko pojętą problematyką otyłości oraz przekazanie praktycznych wskazówek mogących przyczynić się do ograniczenia epidemii XXI wieku jaką jest otyłość oraz związanych z nią chorób cywilizacyjnych.

Konferencja skierowana jest do dietetyków, pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów, lekarzy, nauczycieli i pedagogów, studentów kierunków nauk o zdrowiu oraz rodziców, wszystkich którzy na co dzień mogą mieć wpływ na kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości.

Program:

8.45-9.15              Rejestracja uczestników

9.15-9.25              Otwarcie konferencji – JM Rektor Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu dr Dariusz Grzybek

9.30-9.50              Epidemia otyłości w Polsce – skutki zdrowotne – Prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

10.00-10.20         W poszukiwaniu „cudownej diety” – zasady leczenia dietetycznego otyłości –
Prof. dr hab. Marian Grzymisławski – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych
i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; mgr Angelika Kargulewicz

10.30-10.50         Zdrowie psychiczne a otyłość – „w zdrowym ciele zdrowy duch” – Prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski – Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

11.00-11.20         Przerwa kawowa

11.20-11.40         Praktyczne zasady terapii otyłości – dr n. med. Paweł Bogdański – Kierownik Pracowni Edukacji, Diagnostyki i Leczenia Otyłości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

11.50-12.10         Razem łatwiej – rola grup wsparcia w leczeniu i zapobieganiu otyłości – Elżbieta Maciaszczyk – Prezes Stowarzyszenia pacjentów „Żyj Zdrowo”

12.20-13.00         Lunch

13.00-13.20         Bezruch– samobójstwo na raty – skutki zdrowotne hipokinezji– dr hab.; prof. WSEIiI  Joanna Karolkiewicz- Katedra Fizjologii, Biochemii i Higieny Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu/ Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

13.30-13.50         Żywność niskokaloryczna – Prof. dr hab. Janusz Czapski Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu/ Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

14.00                     Zakończenie Konferencji                                 

14.00-15.00   Jak skutecznie i bezpiecznie walczyć z otyłością? – warsztaty interaktywne – dr Monika Szulińska; dr Paweł Bogdański


Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Prof. dr hab. Marian Grzymisławski

Prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski

dr hab. prof. WSEIiI  Joanna Karolkiewicz

 

Sekretarz Konferencji:

Natalia Klimiuk

 

Dane kontaktowe:

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej

Ul. Prądzyńskiego 53

61-527 Poznań

Tel. 618330530

dziekanat@wseiii.pl


Partnerzy

http://www.uniterra.com.pl/

http://www.integra-med.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *