Wysłuchanie publiczne pierwszej ustawy z pakietu zdrowotnego

W piątek odbędzie się wysłuchanie publiczne pierwszej z ustaw z tzw. pakietu zdrowotnego –  projektu ustawy o działalności leczniczej.

O tym, jak istotne zawiera ona zmiany, świadczy rekordowa liczba osób zgłoszonych do udziału w wysłuchaniu. Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej Kancelarii Sejmu zarejestrowało się 1184 osób, w tym kilkanaście organizacji i firm.

Pracodawcy RP wystąpili z apelem do posłów – członków Komisji Zdrowia o przeprowadzenie podobnego wysłuchania w sprawie projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Mamy nadzieję, że również w przypadku tej drugiej, równie kontrowersyjnej ustawy takie wysłuchanie uda się przeprowadzić i przedstawić wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań prawnych.

Pracodawcy przypominają jednocześnie, że już w przyszłym tygodniu zostaną powołane podkomisje do rozpatrzenia pięciu ustaw z pakietu – o działalności leczniczej, refundacyjnej, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o systemie informacji w systemie ochrony zdrowia.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000 firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). Pracodawcy RP powołali również Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *