W Dzień Babci i Dzień Dziadka Polacy zapytają Bliskich o zdrowie!

Według danych epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów, ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem. Ok. 65% chorych na chłoniaki to osoby po 55 roku życia. Objawy chłoniaków są niespecyficzne. W dobie spektakularnych osiągnięć medycyny wczesne wykrycie chłoniaka zwiększa szansę na jego wyleczenie. Dzień Babci i Dzień Dziadka są dobrą okazją do zadbania o zdrowie najbliższych.

Chłoniaki to nowotwory układu chłonnego (limfatycznego). Istnieje około 70 rodzajów chłoniaków. Dzieli się je na dwie główne grupy: chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze. Przyczyny ich powstawania ciągle nie są znane. Wg ostatnich danych epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 55. roku życia – ok. 65% wszystkich chorych na chłoniaki. Symptomy towarzyszące chłoniakom często przypominają objawy zwykłego przeziębienia i są lekceważone, a choroba jest zazwyczaj wykrywana dopiero w stadium zaawansowanym. Posiadanie wiedzy na temat chłoniaków, w tym znajomość ich objawów, zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie skutecznego leczenia ratującego lub przedłużającego życie.

„Zapytaj Bliskich o zdrowie” to ogólnopolska akcja edukacyjna organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka (21, 22 stycznia). Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zwiększającej się wraz z wiekiem zachorowalności na nowotwory układu odpornościowego oraz upowszechnienie wiedzy o chłoniakach (w tym zaliczanej do chłoniaków przewlekłej białaczce limfocytowej).  Organizatorzy chcą również zachęcić Polaków do stałej obserwacji swojego organizmu i stanu zdrowia, w tym do regularnej kontroli węzłów chłonnych.

W ramach tegorocznej akcji edukacyjnej „Zapytaj Bliskich o zdrowie” Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zaprasza Polaków do aktywnego uczestnictwa w akcji poprzez złożenie Babci/Dziadkowi życzeń oraz przeprowadzenie rozmowy o objawach chłoniaków. Na potrzeby tegorocznej edycji Organizatorzy opracowali kilka wskazówek, które mogą pomóc w zadbaniu o zdrowie najbliższych.

Aby wziąć udział w akcji „Zapytaj Bliskich o zdrowie” wystarczy:

 1. Złożyć Babci/Dziadkowi życzenia dobrego zdrowia!
 2. Zapytać Babcię /Dziadka o typowe objawy chłoniaka: czy ma powiększone węzły chłonne, podwyższoną temperaturę lub uporczywy kaszel
 3. Dopytać czy ewentualnie wymienione objawy trwają ponad 3 tygodnie
 4. Przypilnować wizyty kontrolnej Babci/Dziadka u lekarza – ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta po 55. roku życia.

Do udziału Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy będą składać Babciom i/lub Dziadkom życzenia dobrego zdrowia.

Partnerem akcji jest Roche Polska.

Jakie są objawy chłoniaka

Objawy sygnalizujące obecność chłoniaka nie są charakterystyczne i często przypominają objawy zwykłego przeziębienia. Bardzo ważne jest, aby wszystkie niepokojące objawy, które utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie, konsultować z lekarzem pierwszego kontaktu.

Najczęściej występujące objawy chłoniaków

 1.  Powiększone węzły chłonne
 2.  Osłabienie
 3.  Znaczna utrata masy ciała
 4.  Nieuzasadnione zmęczenie
 5.  Podwyższona temperatura bez wyraźnej przyczyny
 6.  Obfite nocne poty
 7.  Długo utrzymujący się kaszel lub duszności
 8.  Uporczywe swędzenie skóry

Węzły chłonne

Węzły chłonne razem ze śledzioną i naczyniami limfatycznymi wchodzą w skład układu limfatycznego. Węzły chłonne stanowią barierę ochronną ustroju, uważane są za filtry ochronne zatrzymujące substancje trujące i bakterie. Oczyszczają one chłonkę z krążących w niej szkodliwych obcych ciał i bakterii, które mogły się do niej dostać. Obwodowe węzły chłonne, zlokalizowane są pod powierzchnią skóry i wyczuwalne przy badaniu dłońmi. Można je wyczuć: w okolicach uszu, po bokach szyi, w okolicach powyżej i poniżej obojczyka, w dołach pachowych, w pachwinach oraz w okolicach podkolanowych. Pozostałe węzły chłonne zlokalizowane są najczęściej wokół dużych naczyń krwionośnych m.in. w centralnej części klatki piersiowej, w okolicach tchawicy, oskrzeli i aorty, w okolicach wątroby, śledziony, a także w dolnej części jamy brzusznej i miednicy w pobliżu jajników oraz pęcherza moczowego.

Kto i jak rozpoznaje chłoniaka

Tylko lekarz może potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie chłoniaka. Do postawienia pełnego rozpoznania potrzebne jest: ustalenie dotychczasowego przebiegu choroby, czyli tzw. wywiad lekarski. Poza tym, lekarz musi palpacyjnie zbadać wszystkie dostępne badaniu węzły chłonne, określić ich wielkość, spoistość, ruchomość oraz ustalić, czy są bolesne. Zawsze jednak, aby z całą pewnością postawić diagnozę, podejrzany węzeł chłonny należy pobrać chirurgicznie do badania histopatologicznego, czyli mikroskopowego. Badanie mikroskopowe to jedyny wiarygodny sposób ustalenia rozpoznania. W celu oznaczenia dokładnego typu chłoniaka należy: określić stopień zaawansowania klinicznego, wykonać pełne badania laboratoryjne krwi, radiologiczne badanie klatki piersiowej, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej i jamy brzusznej (oraz innych lokalizacji), rezonans magnetyczny, należy również wykonać badanie szpiku kostnego.

Czym jest przewlekła białaczka limfocytowa (PBL)

PBL jest najczęstszym typem białaczki występującej u osób dorosłych – stanowi około 25–30% wszystkich postaci białaczki. Ogólna częstotliwość występowania PBL wynosi około 3 przypadków na 100 tys. osób i jest dwa razy wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Uważa się, że mediana wieku zdiagnozowania choroby przypada na okres pomiędzy 65. a 70. rokiem życia. PBL charakteryzuje się nagromadzeniem niedojrzałych czynnościowo krwinek białych (limfocytów) w szpiku, we krwi, w węzłach chłonnych, śledzionie i innych narządach.

We krwi występują dwa rodzaje limfocytów: limfocyty B i T. Około 95% przypadków PBL wywodzi się z linii limfocytów B. Niedojrzałe czynnościowo białe krwinki żyjące dłużej niż prawidłowe limfocyty B, zaczynają się kumulować i „wypierać” zdrowe krwinki. Podczas badania przedmiotowego u części chorych na PBL można stwierdzić różnego stopnia niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, śledziony i/lub wątroby. Naciekanie szpiku wywołuje niedobór prawidłowych krwinek, w konsekwencji prowadząc do niedokrwistości, małopłytkowości oraz osłabienia układu odpornościowego, przez co naraża pacjenta na ryzyko nawracających infekcji o ciężkim przebiegu, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów chorych z PBL.

Chociaż powszechnie PBL uważa się za chorobę postępującą powoli, to zaledwie 30% przypadków chorych niepoddawanych terapii przeżywa od 10 do 20 lat. W większości przypadków choroba od początku przebiega agresywnie lub wykazuje wczesną progresję nawet po zastosowaniu intensywnej terapii, prowadząc do zgonu w ciągu 2-3 lat. Dlatego bardzo istotne znaczenie ma precyzyjna ocena rokowania i wybór optymalnej terapii.

Jak rozpoznać przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL)

Aby rozpoznać przewlekłą białaczkę limfocytową przeprowadza się badania krwi i szpiku. Podwyższona liczba białych krwinek we krwi oraz specyficzne zmiany w proporcji limfocytów w szpiku kostnym, potwierdzają wystąpienie tej choroby. W celu dokładnego rozpoznania choroby określa się również immunofenotyp limfocytów w krwi i szpiku oraz stężenie immunoglobulin we krwi.

Jak wygląda leczenie chorych na chłoniaki

Celem leczenia jest uzyskanie całkowitej remisji choroby, wydłużenie okresu czasu bez nawrotu choroby, a także wydłużenie życia i poprawa jego jakości. Leczenie osób chorych na chłoniaki (w tym na PBL) powinno odbywać się w ośrodkach wyspecjalizowanych w leczeniu nowotworów układu chłonnego. Przebieg leczenia zależy m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Ze względu na bardzo dużą różnorodność chłoniaków istnieje bardzo wiele schematów ich leczenia. Metody wykorzystywane w leczeniu chłoniaków i PBL to m.in. radioterapia, chemioterapia, zabiegi chirurgiczne, przeszczep szpiku (PBL) i terapie celowane.

Organizatorzy akcji „Zapytaj Bliskich o zdrowie” wierzą, że dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym uda się zwiększyć liczbę osób wcześnie zdiagnozowanych, a tym samym zmniejszyć śmiertelność w grupie chorych na chłoniaki, szczególnie wśród osób po 55 roku życia.

Zapraszamy do poparcia akcji na facebooku https://www.facebook.com/events/462239370498975/

 

Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zrzesza osoby, które kierując się szlachetnymi pobudkami pragną pomagać chorym na chłoniaki. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom oraz działanie na rzecz poprawy jakości ich życia, propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej, propagowanie profilaktyki chorób nowotworowych oraz działania na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej chorych po leczeniu onkologicznym. Więcej informacji o Organizatorze na: http://www.przebisnieg.org/

Partner:

Roche Polska

Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa współpracujące działy: farmacja i diagnostyka. Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak onkologia, wirusologia, choroby zapalne, metaboliczne oraz centralnego układu nerwowego.  Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in-vitro, diagnostyki onkologicznej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej. Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia , jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów.

W 2011 r. Grupa Roche zatrudniała ponad 80 000 pracowników na całym świecie
i przeznaczyła ponad 8 mld franków szwajcarskich na inwestycje w badania i rozwój. Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 42,5 mld franków szwajcarskich.

Firma Genentech (Stany Zjednoczone) jest częścią Grupy Roche. Ponadto koncern posiada większościowe udziały w firmie Chugai w Japonii. Więcej informacji o Grupie Roche można uzyskać na stronie internetowej: www.roche.com

PR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *