Zaburzenie osobowości typu Borderline (BPD): rozumienie i wspieranie

Zaburzenie osobowości typu Borderline (BPD) jest jednym z najbardziej niezrozumiałych i stygmatyzowanych zaburzeń psychicznych, które towarzyszy człowiekowi. Charakteryzuje się głęboką niestabilnością emocjonalną, trudnościami w utrzymaniu zdrowych relacji interpersonalnych, zaburzeniem wizerunku siebie oraz nadmierną impulsywnością. Osoby …