Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią – 16 kwietnia 2013r., Kraków

Nowoczesne systemy i technologie wykorzystywane w placówkach ochrony zdrowia zwiększają ich efektywność, podnoszą konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, który liczy na natychmiastową reakcję oraz fachową opiekę ze strony pracowników instytucji służby zdrowia. Postęp w technologii pozwala na sprawne wykorzystywanie poszczególnych zadań- a czas w szpitalu jest przecież najważniejszy.  Zapraszamy Państwa do udziału w V już edycji konferencji poświęconej systemom i technologiom do zarządzania szpitalem/przychodnią.

Zagadnienia tematyczne:

1. Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną:

 • komunikacja wewnątrzszpitalna,
 • systemy zarządzania jakością,
 • systemy rozliczania i generowania raportów,
 • systemy do fakturowania,
 • systemy do rozliczeń kontraktów i rozliczeń z NFZ,
 • rozwiązania BI dla szpitali,
 • zarządzanie pracą,
 • outsourcing usług niemedycznych.

2. Dokumentacja medyczna:

 • e-rejestracja,
 • obieg dokumentów (e-dokumentacja),
 • podpis elektroniczny,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne.

3. Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem:

 • kioski internetowe,
 • portale internetowe,
 • marketing w Służbie Zdrowia.

4. Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych:

 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje – leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych?
 • placówki medyczne na GPW,
 • ubezpieczenia.

5. Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej:

 • Kadrę menedżerską z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej,
 • Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia,
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia

REJESTRACJA

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/12-02-2013-systemy-i-technologie-do-zarzadzania-szpitalem-przychodnia.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *